Skupina Adecco, ki deluje na področju upravljanja zaposlovanja in človeških virov, je ob mednarodnem dnevu mladih, 12. avgusta, objavila rezultate ankete o pričakovanjih mladih ob vstopu na trg dela. V nasprotju s prevladujočim mnenjem je raziskava pokazala, da je večina mladih prepričana, da bodo po končanem študiju hitro našli sanjsko zaposlitev. Prav tako se zavedajo, da so delovne izkušnje tisto, kar najbolj potrebujejo za uspeh.

V Adeccu so v času od marca do junija 2016 anketirali 9.572 ljudi, starih med 18 in 30 let, v 13. državah sveta, sicer ne v Sloveniji, z namenom, da bi ocenili njihova pričakovanja na trgu dela in ali ti razumejo, katere spretnosti so potrebne za trg dela.

8 od 10 (77,47 %) anketirancev meni, da bodo našli zaposlitev v enem letu po končanem študiju. Mladi Švicarji so tu med najbolj samozavestnimi, saj jih kar 89,66 % meni, da bodo našli zaposlitev v enem letu po končanem študiju. Njihovi španski vrstniki so pri tem vprašanju med najmanj samozavestnimi, saj jih je v to prepričanih le 57,84 %.

Nemci najbolj prepričani v opremljenost z ustreznimi znanji

Kar 73,08 % mladih meni, da so opremljeni s pravimi znanji in spretnostmi, ki so potrebne za njihovo bodoče delo. Nemci so najbolj prepričani pri odgovoru na to vprašanje (89,11 %), medtem ko so njihovi japonski vrstniki bolj negotovi (31,54 %). Pri odgovorih glede posebnih sposobnosti, ki so potrebne za prihodnost na trgu dela, jih je 56,68 % navedlo, da so to znanja tujih jezikov, 53,70 %, da so to praktična znanja ter 41,48 % digitalne veščine. 2 od 3 (68,45 %) anketirancev meni, da vedo, kaj bi bila za njih sanjska služba in kako jo dobiti.

Na vprašanje, kaj menijo, da najbolj potrebujejo, da bi dobili danes službo, na prvo mesto uvrščajo delovne izkušnje, na drugo ustrezne kvalifikacije, na tretje pa pravi odnos. V naslednjih 10 letih si bodo mladi prizadevali predvsem za finančno stabilnost, za sanjsko službo in za to, da bi delali za družbeno odgovorno podjetje.

Optimizem anketirancev je sicer presenetljiv, glede na neusklajenost z odgovori delodajalcev, saj kar 40 % delodajalcev meni, da ne morejo najti ljudi z ustreznimi spretnostmi za svoje podjetje. Vendar raziskava hkrati tudi kaže, da gredo mladi v pravo smer, da so razumeli, na kaj se morajo osredotočiti, da bi napredovali.

V svetu nenehnih sprememb in negotovosti so znanja in trde veščine hitro zastarele. Mehke veščine, kot so ustvarjalnost, odprtost za nenehno učenje, socialna inteligenca in medkulturne kompetence, pa so na delovnem mestu vse bolj pomembne.