Davčna obremenitev za samsko osebo je lani znašala 89,7 odstotka dodatne bruto plače v zaposlitvi in se v primerjavi z letom prej ni spremenila. Neto dohodki samske osebe so se pri prehodu iz brezposelnosti v zaposlenost povečali za 10,3 odstotka bruto plače, kar imenujemo past brezposelnosti. Davčna obremenitev plače za samsko osebo je lani znašala 48,4 odstotka dodatne bruto plače ob prehodu na bolje plačano delovno mesto, za par z dvema otrokoma pa 98,4 odstotka, kar imenujemo past nizkih plač.

Davčna obremenitev plače ob prehodu na bolje plačano delovno mesto se je v primerjavi s predlani za samsko osebo znižala za 0,1 odstotne točke, za par z dvema otrokoma pa zvišala za 1,5 odstotne točke.

bruto, neto plače
Facebook
Koliko gre državi in koliko vam.

Kazalnik past brezposelnosti prikazuje razliko v neto dohodkih osebe ob njenem prehodu iz brezposelnosti v zaposlenost. Ta nastane zaradi višjih davkov in socialnih prispevkov ter nižjih pripadajočih socialnih transferjev v zaposlitvi glede na dohodke in višje pripadajoče socialne transferje med brezposelnostjo.

Kazalnik past nizkih plač pa prikazuje razmerje v neto dohodkih zaposlene osebe pri prehodu na višje plačano delovno mesto zaradi višjih davkov in socialnih prispevkov ter nižjih pripadajočih socialnih transferjev glede na prejšnje nižje dohodke, posledično nižje davke in socialne prispevke in višje pripadajoče socialne transferje, so spomnili statistiki.