Tudi v prihodnje načrtuje kitajski tehnološki gigant nenehno povečevanje sredstev za vlaganje v raziskave in razvoj. Kot je ob tem poudaril Guo Ping, rotacijski predsednik Huawei, je bila splošno gledano uspešnost Huaweija v preteklem letu skladna z napovedmi. »Naše poslovanje z operaterji (Carrier business) je ostalo stabilno, na poslovnem področju B2B (Enterprise business) smo imeli stalno rast poslovanja, na poslovnem področju končnih uporabnikov (Consumer business) pa se je poslovanje hitro razširilo na nova področja. Poleg tega smo pospešili tudi razvoj našega ekosistema,« je še dodal.

Finančni direktor Huaweija Meng Wanzhou je izpostavil, da se sposobnost ustvarjanja dobička in denarnih tokov še naprej povečuje in so se tako bolj sposobni soočiti se z negotovimi razmerami. Zaradi povečane dobičkonosnosti ključnih poslovnih področij, se je denarni tok družbe iz poslovnih dejavnosti leta 2021 znatno povečal in je znašal 59,7 milijard CNY, pri tem pa je delež obveznosti padel na 57,8 %. Celotna finančna struktura je s tem postala bolj prožna in prilagodljiva.

Meng Wanzhou
Huawei
Meng Wanzhou, finančna direktorica Huaweija.

Velik napredek je Huawei dosegel tudi na področju digitalne preobrazbe. V preteklem letu je predstavil 11 rešitev po meri za ključne sektorje kot so vlada, promet, finance, energetika in proizvodnja. Huawei je ustanovil tudi več namenskih skupin, vključno z ekipo za premogovnik, ekipo za pametne ceste ter ekipo za carino in pristanišča in s tem združil svoje vire za učinkovitejše izpolnjevanje potreb svojih strank. Obenem je na poslovnem področju ponudnikov storitev za operaterje ustvaril 281,5 milijard CNY prihodkov in podprl operaterje po vsem svetu pri uvajanju vodilnih 5G omrežij.

»V nadaljevanju bo Huawei še naprej nadgrajeval svojo pot digitalizacije, inteligentne preobrazbe in zniževanja vsebnosti ogljika. Zanašajoč se na talente, znanstvene raziskave in inovativni duh bomo nenehno povečevali naložbe za preoblikovanje naših paradigem za temeljne teorije, arhitekturo in programske opreme ter gradili našo dolgoročno konkurenčnost,« je poudaril Guo Ping.