Dolgotrajno problematiko bodo poskušali urediti z zakonom, o katerem bo odbor za finance državnega zbora razpravljal 19. januarja. Člani združenja Frank bodo v naslednjih dneh pred parlamentom poskušali prepričati poslance, da, kot pravijo »zaščitijo kreditojemalce« in prenehajo »ščititi goljufije bankirje«.

»Zakon ureja razmerja med kreditojemalci in bankami tako, da odpravlja učinke nepoštene, protikonvencijske, protiustavne in protipravne uporabe valutne klavzule pri sklepanju potrošniških kreditov. Predpisuje vključitev valutne kapice v pogodbe, ki so bile sklenjene od 28. junija 2004 do 31. decembra 2010, in sicer s sklenitvijo pogodbe o ureditvi razmerij v obliki aneksa ali nove pogodbe, če pogodba o kreditu ni več veljavna,« izhaja iz predloga, ki so ga pripravili v Združenju frank.

ZDRUŽENJE FRANK - transparenti pred DZ
Sašo Švigelj
Člani združenja Frank s transparenti pred državnim zborom.

Valutna kapica se po njem aktivira, ko zaradi spremembe menjalnega tečaja znesek preostanka kredita za več kot pet odstotkov odstopa od zneska preostanka kredita, izračunanega po tečaju na dan črpanja kredita, oz. ko zaradi spremembe tečaja višina anuitete za več kot pet odstotkov odstopa od vrednosti anuitete, izračunane po tečaju na dan črpanja kredita. V času aktivacije valutne kapice se vrednost posamezne anuitete in drugih plačil obračunava po vrednosti, pri kateri se aktivira valutna kapica.

V združenju Frank menijo, da so banke posojila podeljevala neodgovorno, zato pred sodišči poskušajo dokazati, da so banke zavajale in prikrivale dejstva.

ZDRUŽENJE FRANK - transparenti pred DZ
Sašo Švigelj
ZDRUŽENJE FRANK - transparenti pred DZ