dragana veljić pecman
General Investments d.o.o.
Dragana Veljić Pecman, finančna svetovalka, General Investments d.o.o.

Vsak posameznik se takrat sooči z reševanjem stanovanjskega vprašanja, kaj je običajno tudi največja dolgoročna naložba, ki pa ne sme biti ovira za izpolnjevanje drugih pomembnih finančnih ciljev kot so: pridobitev finančne stabilnosti, varčevanjem sredstev za šolanje otrok in lagodnejše življenje ob upokojitvi. Razviti moramo dobre varčevalne navade, kajti splošno priporočilo je, da naj bi v tem obdobju za varčevanje namenili kar eno četrtino vseh ustvarjenih prihodkov, z namenom, da bomo s temi prihranki lahko uresničili večino zastavljenih ciljev.

Osnovno poznavanje področja osebnih financ je za dosego zastavljenih ciljev zelo pomembno. Pri osnovnem poznavanju področja osebnih financ pa nastane težava, saj je finančna pismenost pri nas še vedno na zelo nizki ravni. Osebe finance v naših šolah še niso postale obvezni predmet. Starejša generacija, od katere bi se lahko česa naučili, večinoma tega znanja nima, ker ga ni potrebovala v takšni meri, kot ga potrebujejo današnje mlajše generacije. Za svojo finančno prihodnost morajo mladi odgovornost prevzemati sami. Finančna pismenost oziroma nepismenost je glavni razlog, da se mladi ko se finančno osamosvojijo, pogosto srečajo s pomanjkanjem znanja o ravnanju z denarjem. Zato vam bom v nadaljevanju predstavila osnovne napotke, ki jih je smiselno upoštevati za uspešno upravljanje in načrtovanje osebnih financ. S temi napotki boste lažje dosegli finančno varnost, življenjske cilje in se izognili morebitnim nespametnim napakam.

Nadzorujte osebni denarni tok

Eno izmed osnovnih načel obvladovanja financ je, da vaši stroški ne presegajo vašega dohodka. Z vodenjem natančne evidence mesečnih prejemkov in izdatkov, boste imeli več nadzora nad financami. Lažje boste tudi sledili nepotrebni potrošnji denarja in lažje ocenili, kje imate skrite rezerve za varčevanje. Namreč, če boste zelo dobro poznali svoje izdatke, boste lahko načrtovali prihranke.

Najprej poskrbite za varnostno rezervo

Varnostna rezerva je temelj finančne varnosti, pa vendar nanjo pogosto pozabljamo. Pri varnostni rezervi gre za sredstva, ki so namenjena morebitnim nepričakovanim dogodkom, kot so bolezen, izguba službe, … in izdatkom, kot so okvare, popravila, ki jih lahko prinese življenje, in omogoča, da neprijetne učinke nepričakovanih dogodkov čim bolj omilimo. Gre za sredstva, ki nam morajo biti hitro dostopna – za to so primerne nizko tvegane in visoko likvidne naložbe.

Takoj začnite varčevati za pokojnino

Če vprašamo mlade, ali varčujejo za pokojnino v večini primerov dobimo naslednje odgovore: nimam denarja, najprej moram kupiti stanovanje ali ah, kje je še upokojitev, saj sem komaj doštudiral in se zaposlil. Večina mladih se žal ne zaveda pomembnih prednosti zgodnjega začetka varčevanja. Dlje kot bomo varčevali, manj lastnih sredstev po potrebno vložiti, da bi na koncu dosegli enak rezultat. Denar se bo plemenitil dlje časa, torej bo zato več donosa. Dlje časa bomo lahko vlagali v bolj tvegane produkte, ki so potencialno bolj donosni in hkrati boste imeli dovolj časa za premagovanje morebitnih negativnih trendov na kapitalskih trgih. Mladi lahko prevzemajo več tveganja kot nekdo, ki je tik pred upokojitvijo. Mladi imajo tako na voljo več časa, in ravno čas je tisti, ki jim omogoča, da preko večjega naložbenega tveganja in sprejemanja kratkoročnih nihanj, žanjejo nagrado za prevzeto tveganje v obliki višjega donosa.

Natančno opredelite finančne cilje

Osebni finančni cilji so temelj načrtovanja osebnih financ. Cilji morajo biti postavljeni časovno in vrednostno, seveda v okviru naših realnih zmožnosti. Pomembno je, da cilje razvrstimo glede na pomembnost in naše prioritete. Razvrščamo in rešujemo pa jih od tistega, ki nam v življenju največ pomeni, do tistih ciljev, ki so manj pomembni. Natančna opredelitev ciljev nam omogoča, da pravilno izberemo primeren instrument zadolževanja ali varčevalni produkt in s tem tvegamo le toliko, kolikor je nujno potrebno. Vsak izbrani finančni produkt naj ima znan namen in cilj.

Izberite način varčevanja, ki ustreza vašemu odnosu do tveganja

Pri izboru načina varčevanja moramo premisliti, ali je izbrani finančni produkt v skladu z našo nagnjenostjo k tveganju in primeren za doseganje našega finančnega cilja. To je podlaga za izbor ustreznih finančnih produktov. Do svojih finančnih navad in osebnostnih lastnosti moramo biti kritični, zato, da čim bolj objektivno ocenimo svojo nagnjenost k tveganju, predvsem k naložbenemu tveganju. Z naložbenim tveganjem prevzamemo odgovornost, da bomo v času varčevanja ustvarili drugačno donosnost od pričakovane, pri čemer je lahko donosnost tudi negativna. Bolj kot se vlagatelji nagibamo k tveganju, bolj tvegane naložbe (z višjim pričakovanim donosom) si lahko privoščimo.