dragana veljić pecman
Generali Investments d.o.o.
Dragana Veljić Pecman, finančna svetovalka

To poletje bo za marsikoga po vsej verjetnosti precej drugačno od preteklih poletnih počitniško-dopustniških sezon. Kar se preživljanja dopusta tiče, pa večinoma vsi vemo, kaj točno želimo, iščemo, … ob tem bi pa seveda najraje kupili najboljšo možno storitev oziroma namestitev za malo denarja, kar pa je žal nemogoče. Saj veste kako pravijo: "Malo denarja, malo muzike".

Podobno je tudi v primeru naložbenih produktov, saj vsi želimo naložbo, ki bi bila varna in bi imela čim višji donos, hkrati pa bi lahko do denarja prišli kadarkoli. Zagotovo se take naložbe ne bi branil nihče od nas, težava pa je v tem, da taka naložba ne obstaja.

Na splošno velja, da pred vsakim večjim nakupom vedno dobro razmislimo ali določeno stvar res potrebujemo in zakaj bi jo potrebovali. Preden se lotimo nakupa dobro vemo, kaj si želimo in kaj nam ustreza. Vzamemo si čas, da raziščemo ponudbo na trgu, primerjamo cene, ostale prodajne pogoje, pa naj gre za nakup avtomobila, pralnega stroja ali počitnic.

Na enak način bi morali ravnati tudi, ko se odločamo kakšna oblika varčevanja je za nas primerna. Vsak mora sam pri sebi razmisliti o svojih potrebah, željah in ciljih ter opredeliti namen in dobo varčevanja, šele nato pa poiščemo pravo pot za dosego zastavljenih ciljev. Pridobiti je treba vsaj osnovne informacije o možnostih, ki so nam lahko v oporo pri izbiri primernih naložbenih produktov. To je zelo pomembno predvsem zato, da ne pride do napačne izbire produktov, kot se je izkazalo že v preteklosti, ko so slovenski vlagatelji kopičili slabo izbrane, neprimerne, tvegane in drage naložbe.

Kot vemo, varna naložba praviloma ne prinese velikih obresti oziroma donosa. Kdor si želi višjih donosov, tvega, da se bo vrednost njegove naložbe znižala pod vloženi znesek. Nekdo, ki želi imeti denar pri roki, da bi z njim lahko hitro razpolagal, bo deležen nižjih obresti kot tisti, ki lahko denar naloži za daljše časovno obdobje. Za nekoga, ki še nima rešenega stanovanjskega problema in še ni poskrbel za rezervo za nujne primere ter šele začenja z vlaganjem oziroma varčevanjem, je varnost zelo pomembna. Tisti, ki pa imajo za te stvari že poskrbljeno in jim obrestovanje prihrankov na banki ne zadostuje, si pa lahko privoščijo več tveganja in s tem tudi upajo na višji donos.

Torej odločiti se moramo, kateri od kriterijev nam je najbolj pomemben. Je to varnost, donosnost, preglednost ali ročnost?

V primerjavi z drugimi oblikami naložb so vzajemni skladi zaradi preglednosti in možnosti razpršitve tveganja ter zaradi dejstva, da lahko izstopimo kadarkoli, zanimiva izbira za dolgoročno varčevanje. Vzajemni skladi so dobra rešitev za nekoga, ki želi del svojih razpoložljivih sredstev investirati v nakup delnic in drugih vrednostnih papirjev, pa za to nima dovolj časa ali znanja. V vzajemnih skladih lahko varčujete tudi postopoma, tudi z manjšimi zneski. Primerni so tako za malega vlagatelja kot tudi za večje vlagatelje. Vlaganje v vzajemne sklade je namreč zakonsko strogo urejeno.

Seveda pa mora vsak vlagatelj poskrbeti za primerno mešanico naložb, kajti tudi vzajemni skladi se med seboj razlikujejo, in sicer po donosnosti, varnosti oziroma tveganju, strukturi naložb, politiki upravljanja, stroških, pretekli uspešnosti, velikosti sredstev v upravljanju, strokovnosti upraviteljev in drugem.

Izbrati je potrebno sklade oziroma kombinacijo skladov, ki čim bolj ustreza našemu profilu oziroma tipu vlagatelja. Pri določanju tipa vlagatelja si lahko pomagamo tudi z vnaprej pripravljenim vprašalnikov, ki nam bo na podlagi odgovorov, ki se nanašajo na naše izkušnje, osebnostne značilnosti, odnos do tveganja, cilje varčevanja, finančne zmožnosti in dobo varčevanja pomagal določiti, kateri vzajemni sklad ali kombinacija skladov je za nas primerna. Vsekakor je pri vsem tem dobrodošla tudi pomoč izkušenega in strokovnega finančnega svetovalca ki nas pri izbiri lahko usmerja.

Vsekakor pa priporočam, da pri izbiri naložbenih produktov ravnate podobno kot pri nakupu ostalih dobrin ali storitev … torej z jasno izdelano sliko, kaj potrebujete in želite.