Mag. Rok Planinšec, direktor sektorja ITS v skupini Unior
Unior
Mag. Rok Planinšec, direktor sektorja ITS v skupini Unior

Pri tem je po besedah mag. Roka Planinšca, direktorja sektorja ITS v skupini Unior, dobra preglednost nad podatki osnovni pogoj za izbiro najbolj optimalne strategije nabave in doseganje zastavljenih ciljev. Prav to so v njihovi skupini dosegli z uvedbo portala za upravljanje strateške nabave – Oracle Procurement Cloud.

Nabava: velik vpliv na poslovanje

Po mnenju vodij nabavnih procesov, ki so sodelovali v raziskavi The Deloitte Global CPO Survey 2019, bosta imeli uvedba sodobnih orodij za strateško nabavo (npr. upravljanje dobaviteljev; 37 % vprašanih) ter nadgradnja orodij za operativno nabavo (npr. e-nabava; 37 %) v naslednjih dveh letih na področju tehnologije (takoj za analitiko; 59 %) največji vpliv na poslovanje. Ustrezne naložbe v tehnologijo pa lahko ustvarijo prihranke, omogočijo hitrejše prepoznavanje tveganja pri posameznem dobavitelju in sprostijo čas zaposlenih, ki se lahko osredotočijo na naloge z višjo dodano vrednostjo.

Unior: Od nestandardiziranih do strukturirano vodenih nabavnih procesov

Nestandardizirani procesi lahko namreč zahtevajo veliko nepotrebnega časa in truda. Med podjetji na slovenskem trgu, ki so se v preteklosti srečevali z izzivi na področju nabave, ki so bili posledica nestandardiziranih procesov, odvisnih od vsakega posameznika, je tudi skupina Unior. Za izboljšanje svojih poslovnih procesov so iskali rešitev, s katero bi lahko vpeljali strukturiran in sistemsko voden proces priprave razpisov in vrednotenja ponudb, celotno komunikacijo z dobavitelji vodili on-line prek portala, dobaviteljem pa omogočiti registracijo, vzdrževanje lastnih podatkov in on-line oddajo ponudb. Želeli so sistem, ki bo zanesljiv in preprost za uporabo ter obenem tudi varen.

Rešitev za izboljšanje poslovnih procesov

Po besedah mag. Planinšca so z uvedbo portala Oracle Procurement Cloud dosegli zastavljene cilje, obenem pa so bistveno izboljšali učinkovitost procesov nabavnih pogajanj. Standardizirani procesi zaposlenim omogočajo hitro pripravo in izvedbo postopkov, dobaviteljem pa neposredno sodelovanje z nabavnim oddelkom in predložitev ponudb prek ustreznega portala oziroma aplikacije. Pri tem je poudaril tudi, da je sistem deležen nenehnih posodobitev, pri nadgradnjah portala pa v ekipi ponudnika storitve in razvijalca sistema v slovenskem podjetju OSIR-ERPIS prisluhnejo tudi potrebam posameznega naročnika; če se izkaže, da je neka specifika zaželena pri več uporabnikih in smiselna za uvedbo, jo razvijejo in omogočijo njihovo uporabo. Za konec je še dodal, da se v skupini Unior dobrih šest mesecev po uvedbi omenjenega portala že zdaj poznajo prihranki na področju strateške nabave.