"Upoštevajoč integracijske procese s skupino Hisense in načrte skupine je glavni cilj v letu 2019 povečati prodajo na vseh izbranih trgih po svetu," so zapisali in dodali, da je največji cilj je povečanje prodaje in prepoznavnosti blagovne znamke Gorenje na trgih Tajske, Vietnama, Čila, Brazilije, Združenih arabskih emiratov, Savdske Arabije in Južne Afrike.

"V prvi polovici leta je poslovanje potekalo v skladu z načrtovano dinamiko, v drugem polletju pa je nanj zelo neugodno vplivala negotovost partnerjev glede razpleta strateškega procesa, zato se je tudi precej poslabšalo," so v revidiranem poročilu pojasnili v Gorenju.

Kupci in dobavitelji so bili negotovi tudi glede bodoče vloge Gorenja v skupini Hisense, kar da so izkoristili konkurenti. "Posledično smo bili za ohranitev stabilnih tržnih deležev na vseh ključnih trgih primorani v večja komercialna vlaganja za ohranitev pozicioniranja in prisotnosti v distribucijskih kanalih ter našim partnerjem zagotoviti dodatne vzpodbude, kar je izrazito negativno vplivalo na poslovanje Skupine Gorenje v lanskem letu. Podobno je bilo pri nabavi materiala in komponent," so navedli.

Največji padec so zabeležili pri industrijskih poslih, saj so kupci zaradi omenjenega razloga postali zelo previdni pri sklepanju poslov z Gorenjem. Brez tega padca bi v osnovni dejavnosti dosegli rast prihodkov v primerjavi z lanskoletnimi. Skupina, ki zaposluje nekaj več kot 11.000 ljudi, je tako pod črto lani poslovala negativno. Upoštevajoč še vpliv enkratnih in izrednih dogodkov bi bila čista izguba še nekoliko višja, in bi sicer znašala 111,2 milijona evrov.

Večino prihodkov prinesejo gospodinjski aparati

Dobiček iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) se je zmanjšal za 53,5 odstotka na 29,6 milijona evrov. Skupina je beležila 28,2 milijona evrov izgube z poslovanja (EBIT), potem ko je bil EBIT predlani pozitiven, znašal je 12,1 milijona evrov.

Večino prihodkov, 91 odstotkov, je skupina lani ustvarila v osnovni dejavnosti gospodinjskih aparatov. Rast je dosegla predvsem na trgih Vzhodne Evrope, to je na Madžarskem, v Ukrajini, Bolgariji in na Češkem ter na trgih, kjer prodaja izdelke blagovne znamke Asko.

Manj prihodkov je skupina Gorenje ustvarila v Zahodni Evropi - skupna prodaja je upadla za 5,9 odstotka, od tega prodaja gospodinjskih aparatov za 6,4 odstotka -, kjer je občutila vpliv močne konkurence. Upočasnitev gospodarske rasti na teh trgih je po navedbah družbe privedla do stagnacije povpraševanja po gospodinjskih aparatih. Povpraševanje se je najbolj zmanjšalo na največjih dveh trgih, v Nemčiji in Veliki Britaniji. Zaradi nižje prodaje na trgih Zahodne Evrope je na rezultat poslovanja zelo neugodno vplival tudi nespremenjen obseg fiksnih stroškov, ki jih po njihovih navedbah na kratek rok ni bilo mogoče prilagoditi nižji dinamiki prodaje.

Za leto 2019 pričakujejo zmanjšanje povpraševanja po izdelkih bele tehnike v Zahodni Evropi. Glavni trg za znamko Gorenje bo ostala Nemčija skupaj z Avstrijo. Ob uvajanju novih aparatov pričakujejo, da se bo položaj Gorenja izboljševal. V Vzhodni Evropi se bodo osredotočali na rast prihodkov in krepitev tržnega položaja, predvsem s prodajo vgradnih kuhalnih aparatov in ponovnim lansiranjem nove generacije pralnih strojev.