Katja Bogataj Kopriva, finančna svetovalka, Generali Investments
Osebni arhiv
Katja Bogataj Kopriva, finančna svetovalka, KD Skladi

Zelo pomembno dejstvo, ki ga moramo vedno bolj upoštevati je, da se nam kakovost življenja izboljšuje in ob tem pozabljamo, da se nam podaljšuje življenje. To pa pomeni, da bodo lahko ljudje zaradi vedno daljše življenjske dobe 20 ali celo 30 let odvisni od lastnih prihrankov, ki si jih bodo ustvarili v delovno aktivni dobi. Tako bi se vsak, ki ima zaposlitev moral vprašati, zakaj bi dodatno varčeval ali investiral? Ob tem je seveda možnih veliko različnih odgovorov, vendar pa obstaja večji problem, če odgovora nimate. Varčevanje ali investiranje je podobno vožnji – to je najbolje narediti z odprtimi očmi in jasnim ciljem!

Za uspešno varčevanje ali investiranje je bistvenega pomena, da imamo jasne razloge zanj tako, da na varčevanje lahko gledamo kot na treninge v telovadnici. Lahko postane težavno, dolgočasno ali celo nevarno, če nismo osredotočeni in če ne vemo kakšen je naš cilj. Predstavila bom najbolj pogosti razlog za varčevanje oziroma investiranje ter predlagala naložbe, ki lahko ustrezajo temu razlogu in to je upokojitev oziroma pokojnina, od katere bo takrat odvisen vaš življenjski standard. Nihče ne more vedeti, ali bo obstoječi sistem socialne varnosti preživel naslednja desetletja in prav ta negotovost nas mora siliti, da načrtujemo lastno upokojitev takoj, ko nam razmere omogočajo. Dejstvo je, da se delež starejših v Sloveniji iz leta v leto povečuje. To posledično pomeni, da vplačila delovno aktivnih ne zadoščajo za to, da boste imeli po upokojitvi enak standard, kakršnega imate kot delovno aktivni. V teh negotovih časih je lahko prav varčevanje in investiranje orodje, ki vam bo pomagalo zgraditi trdno pot do upokojitve.

V tem primeru pa veljajo tri načela.

Varčevanje razpršite

Prvo je, da več kot je let med današnjim dnem in vašo upokojitvijo, več časa bo imel privarčevani ali investirani denar da raste in se obrestuje. Ob tem ne pozabite, da se vseskozi borite z inflacijo in da ima inflacija dolgoročni vpliv tako na vašo denarnico kot tudi na izbrano obliko varčevanja. Zato je treba pri svojih varčevalnih načrtih upoštevati potencialno realno donosnost, torej donosnost znižano za inflacijo. Zavedati se moramo, da bi 1.000 EUR čez 30 let ob dve odstotni inflaciji imelo skoraj za polovico manjšo kupno moč kot danes. To je tudi eden glavnih razlogov, da se mora vaše varčevanje razpršiti na več različnih naložb in na različne naložbene razrede – to so delnice, obveznice in denar in da varčevanje le v nogavici ni najbolj obetavno, saj jo skozi leta najeda inflacija, ki zmanjšuje kupno moč privarčevanega denarja hranjenega doma. Prav tako bi le z varčevanjem na banki, zaradi nizkih obrestnih mer, ki v določenih obdobjih, kot je to v zadnjih letih, ne pokriva niti inflacije, skozi leta izgubljali na realni vrednosti privarčevanih sredstev. To pomeni, da bi za isto vrednost v prihodnje lahko kupili precej manj.

Z varčevanjem začnite čim prej

Drugič. Starejši kot ste, ko začnete z varčevanjem ali investiranjem, večje mesečne zneske boste morali nameniti temu, po drugi strani pa boste pripravljeni sprejeti nižje tveganje. To pomeni, da boste verjetno uporabili zajamčene naložbe, kot so dolžniški vrednostni papirji (obvezniški skladi ali skladi denarnega trga in garantirani finančni produkti), ki prinašajo minimalne donose. Zaradi zajamčenega donosa izvajalci sredstva nalagajo predvsem v konservativne naložbe, ki nudijo visoko varnost, vendar so po drugi strani praviloma nizko donosne. Gre predvsem za varne državne in podjetniške obveznice ter bančne depozite. Nasprotno, če začnete dovolj zgodaj, lahko prevzamete večje tveganje za pričakovani večji donos izbranih naložb, kot so to različni delniški vzajemni skladi ali neposredno investiranje na borzi.

Čim prej se odločite za primerno pot

Tretjo načelo - prej ko boste začeli razmišljati o razlogih in namenu varčevanja in investiranja, lažje in hitreje se boste odločili za primerno in pravo pot, ki vam bo omogočala ohranjanje vašega življenjskega standarda tudi v pokoju.

Varčevanje in investiranje za upokojitev je podobno dolgoročnemu vlaganju. Želite najti za vas najprimernejše naložbene možnosti za taktiko kupi in drži. Vaš portfelj pa bo mešanica delnic in delniških skladov, dolžniških vrednostnih papirjev in obvezniških skladov, indeksnih skladov ter drugih instrumentov denarnega trga. Ta mešanica različnih naložb se bo skozi obdobje varčevanja oziroma plemenitenja spreminjala, tako kot se skozi leta spreminjate vi. Starejši kot boste, bolj boste izbirali naložbe z nizkim tveganjem. Zato že sedaj razmišljajte kako želite živeti v času po upokojitvi. Varčevati je treba pravočasno, v primeru pokojninskega varčevanja že ob prvi zaposlitvi, in seveda naj bo vaše varčevanje po vaših zmožnostih.