"V postopku prevzemne namere sva pridobila pomemben dodaten lastniški delež, kar je za naju še večja motivacija za nadaljnje delo in razvoj Hidrie, kar je bil najpomembnejši cilj tega projekta in nama s tem daje tudi ustrezno večjo odgovornost," sta zapisala v javni objavi v današnjem Delu.

Dodala sta, da se bosta sedaj osredotočila na "uspešen razvoj Hidrie" in da zaradi doseženega cilja po objavi prevzemne namere 11. januarja, v kateri sta za delnico ponudila 35 evrov, ne bosta šla v objavo prevzemne ponudbe za ves še preostali delež H&R. Odstop od ponudbe sta prav tako danes javno objavila v Delu.

Seljak, direktor Hidrie Holdinga, in Lapajne, direktor Hidrie, sta se sredi januarja za objavo prevzemne namere odločila zaradi zaščite preostalih delničarjev, saj sta v začetku decembra zaznala sume nepravilnosti pri odkupu delnic s strani dveh članov poslovodstva Hidrie Holdinga - Urške Svetlik in Gašperja Svetlika.

"Ker sem kot direktor odgovoren za zakonitost poslovanja, sem te sume nepravilnosti pravno preveril ter s pravnim mnenjem, ki te sume potrjuje, seznanil tudi nadzorni svet Hidrie Holdinga in upravni odbor družbe H&R ter zahteval sklic seje upravnega odbora družbe H&R," je takrat navedel Seljak.

Družba H&R je prek Hidrie Holdinga lastnica Hidrie. Njen največji, 40-odstotni lastnik, je po pisanju Siola podjetje ES&G Edvarda Svetlika, ki je oče omenjenih direktorjev Hidrie Holdinga. Drugi največji lastnik je Rafis Alojzija Rejca (24,7 odstotka), sledita Inovatis (9,82 odstotka) in Ladis (8,52 odstotka).

Koliko dodatnih delnic sta v času trajanja prevzemne namere pridobili družbi Inovatis, ki jo zastopata direktor Martin Lazar in prokurist Seljak, in Ladis, ki jo zastopajo Mitja, Andrejka in Dušan Lapajne, Seljak in Lapajne v danes objavljeni javni objavil nista razkrila.