Nina Jazbec, KD Skladi, finančna svetovalka
Osebni arhiv
Nina Jazbec, finančna svetovalka, KD Skladi, d. o. o.

Napovedi večine analitikov za leto 2018 so pozitivne, saj trenutno ne vidijo razlogov, zaradi katerih bi se prekinila pozitivna rast in bikovski trend. Ugodne razmere na kapitalskih trgih naj bi se torej nadaljevale tudi letošnje leto.

Glede na trenutne razmere se mi zdi primerno, da vas ponovno spomnim na to, da nas mora pri vlaganju voditi razum in ne čustva ter, da se ne smemo se predati evforiji, ki vlada na trgu. Navkljub vse splošnemu optimizmu velja, da se moramo vlaganja lotiti preudarno, to pomeni, da moramo izbrati naložbe, ki ustrezajo našemu profilu vlagatelja. V praksi se namreč prepogosto zgodi, da vlagatelji izberejo nadpovprečno tvegane naložbe, predvsem na podlagi pretekle donosnosti, ki pa ne ustrezajo njihovemu odnosu do tveganja. Visoki pretekli donosi namreč zavedejo vlagatelje tako, da sredstva vložijo v na primer višje tvegane, ozko usmerjene delniške vzajemne sklade in se ob tem premalo zavedajo, da potencialno višje donosnosti pomenijo tudi višje tveganje. Žal se veliko vlagateljev naložbenega tveganja v resnici zave šele, ko tečaji padejo.

Kam s prihranki?

Na začetku leta se tako obstoječi kot tudi novi vlagatelji sprašujejo kam s prihranki in katere vzajemne sklade izbrati. Preprostega odgovora na to vprašanje seveda ni, ker na izbiro vplivajo številni dejavniki. Seveda si vsi želimo naložb, s katerimi bi dosegali visoke donosnosti ob nizkem tveganju, dejstvo pa je, da iz ekonomskega vidika to ni mogoče.

Pomembno je, da preden se lotimo vlaganja, naredimo dober osebni finančni načrt, v katerem čim bolj natančno določimo, svoje cilje in čas varčevanja ter opredelimo stopnjo tveganja, ki smo ga pripravljeni sprejeti za višji možni donos. Odnos do tveganja je eden od pomembnejših dejavnikov pri nakupih finančnih storitev. Tveganje pri naložbah v vzajemne sklade namreč pomeni možnost, da bo dejanska donosnost v času vlaganja drugačna, kot jo vlagatelj pričakuje. Vsak od nas pa ima do tveganja drugačen odnos, nekateri so bolj, drugi pa manj nagnjeni k tveganju.

Pestra izbira skladov

Pri izbiri naložb moramo poleg finančnega načrta upoštevati tudi naše izkušnje, osebnostne značilnosti in finančne zmožnosti. Odločitev v katerih skladih boste varčevali in kakšen del prihrankov boste vložili, je torej odvisna od vsakega posameznika. Zelo priporočljivo je, da se pri določanju vašega profila vlagatelja in o izbiri ustreznih skladov posvetujete tudi s finančnim svetovalcem, saj je uspešnost vlaganja odvisna predvsem od pravilne izbire skladov. Na trgu je na voljo pestra ponudba skladov, ki ponujajo izpostavljenost široki paleti finančnih instrumentov tudi takim s srednjim oziroma manjšim tveganjem, kot so na primer obveznice in instrumenti denarnega trga, zato poskrbite za primerno mešanico naložb, ker boste na ta način zmanjšali tveganje izgub. Izbrane naložbe je potem treba spremljati in po potrebi prilagajati trenutni življenjski situaciji.

Prav tako pri vlaganju v vzajemne sklade ne smemo pozabiti na osnovno pravilo, da gre za dolgoročno naložbo. To pomeni, da moramo biti pri naložbah vztrajni in slediti ciljem, ki smo si jih zadali na začetku. Ko tečaji padajo se dolgoročni vlagatelj ne sme ustrašiti, ampak mora ohraniti mirno kri, na negativne popravke trgov lahko gledamo tudi s pozitivne strani in sicer kot na priložnost za dodatno vlaganje. Po drugi strani pa, ko tečaji dosegajo rekordne vrednosti, je prav tako treba ostati miren in ne slediti evforiji. Osredotočiti se je treba na dolgoročnost in slediti zastavljenemu osebnemu finančnemu načrtu ter se izogibati kratkoročnih nihanj, ki so del življenjskega cikla vsakega trga. Na ta način se bomo izognili prenagljenim čustvenim odločitvam in se vedli kot preudaren investitor. Rezultati mnogih raziskav so potrdili, da strategija dolgoročnega vlaganja brez prepogostih sprememb portfelja prinese boljše rezultate kot bolj aktivna strategija.