Aktivnosti projekta bodo sofinancirane iz sredstev Evropske unije, in sicer iz Evropskega socialnega sklada in proračuna Republike Slovenije in se morajo pričeti izvajati 1. 1. 2017 in končati 30. 9. 2021. Skupna razpoložljiva višina nepovratnih sredstev za leta 2017, 2018, 2019, 2020 in 2021 znaša 8.625.000,00 evrov. Ministrstvo bo posamezni projekt (1 VGC) sofinanciralo do največ 575.000,00 evrov za celotno obdobje sofinanciranja.

Večgeneracijski centri (VGC) »bodo ponujali različne preventivne programe (vsebine in aktivnosti), namenjene predvsem družinam, posameznim družinskim članom, starejšim in drugim ranljivim skupina. Namen preventivnih programov je zagotavljanje dostopnosti in pluralizacija storitev za različne ciljne skupine«, so zapisali.

Brezplačne storitve

Z razpisom za sofinanciranje projektov VGC želijo vzpostaviti mrežo predvidoma petnajstih večgeneracijskih centrov po celi Sloveniji – predvidoma pet v zahodni in predvidoma deset v vzhodni kohezijski regiji. Nadejajo se, da bodo z razpisom povezali različne organizacije, »ki bi v okviru tega javnega razpisa nastopale kot projektni partnerji z enotnim projektom, s katerim bi pokrili čim širše območje znotraj geografske enote«. Sofinancirani bodo projekti, »ki bodo na širšem območju prepoznali potrebe ranljivih ciljnih skupin ter jim ponudili ustrezne vsebine in aktivnosti«. Storitve bodo morale biti za uporabnike brezplačne in na razpolago skozi celotno obdobje izvajanja projektov.

Rok za oddajo prijav je sreda, 19. 10. 2016.