Od podjetij z vsaj eno zaposleno osebo, ki so nastala v letu 2009, jih je pet let po ustanovitvi poslovalo le še 37 odstotkov. Največ preživelih je bilo med podjetji, ki po svoji dejavnosti sodijo v področje zdravstvo in socialno varstvo, največ jih je ugasnilo v gradbeništvu.

Največj ugaslih v gradbeništvu

Med podjetji, ki so nastala v 2009 in sodijo v področje zdravstvo in socialno varstvo, jih je v letu 2014 poslovalo še 67 odstotkov, v gradbeništvu pa je preživelo le 24 odstotkov podjetij, nastalih pet let prej, so izračunali na državnem statističnem uradu. 

V letu 2014 je med opazovanimi podjetji z vsaj eno zaposleno osebo nastalo na novo 7318 podjetij, 5567 pa jih je v tem letu prenehalo poslovati. V primerjavi z letom prej je na novo nastalo 14 odstotkov več podjetij, prenehalo pa je poslovati 21 odstotkov manj podjetij. 

Največ podjetij je pet let po ustanovitvi ugasnilo, kot že omenjeno, v gradbeništvu, temu pa so sledila podjetja v dejavnosti trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil ter podjetja v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih. 

Največ v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih

Med na novo nastalimi je najizraziteje, za 32 odstotkov, naraslo število podjetij v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih. Sledijo podjetja v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 29 odstotkov več) in podjetja v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (za 28 odstotkov več). 

V primerjavi z letom 2013 je v 2014 prenehalo poslovati manj podjetij. Najizraziteje, za 43 odstotkov, je padlo število podjetij v dejavnosti poslovanje z nepremičninami. Tem so so sledila podjetja v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (za 39 odstotkov manj), in podjetja v predelovalnih dejavnostih (za 30 odstotkov manj).