Višješolska prijavna služba je opravila izbirni postopek za vpis v višje strokovno izobraževanje v prvem prijavnem roku v študijskem letu 2016/2017. Od skupno 3418 prijavljenih kandidatov jih je izpolnilo pogoje za vpis 2595. Od teh je sprejetih 2487 kandidatov, zavrnjenih pa 108. Sprejeti se morajo v prvi letnik vpisati do 22. avgusta.

Sprejeli več rednih in vse izredne

Letos je od 2202 kandidatov za redni študij, ki izpolnjujejo vpisne pogoje, sprejetih 2094 ali 95,1 odstotka, kar je nekoliko več kot lani. Od 393 kandidatov za izredni študij pa so sprejeti vsi, so v sporočilu za javnost navedli na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

Od spremembe zakona o višjem strokovnem izobraževanju imajo prednost pri vpisu v redni študij kandidati, ki pred tem še niso bili vpisani v redni študij v višjem strokovnem ali visokošolskem izobraževanju. Prav tako se ne morejo vpisati v redni študij v višjem strokovnem izobraževanju kandidati, ki so že bili tri leta vpisani v študijski program visokega šolstva.

Kje je omejen vpis

Vpis je letos omejen na šestih šolah. In sicer na programu gostinstvo in turizem ter živilstvo in prehrana na Biotehniškem izobraževalnem centru Ljubljana, programu medijska produkcija na Inštitutu in akademiji za multimedije Ljubljana, programu mehatronike na Šolskem centru Ljubljana, programu kozmetike na Šolskem centru Novo mesto, velnes programu na Višji strokovni šoli za gostinstvo in turizem Bled in šoli v Mariboru Mariboru. Skupaj je zavrnjenih 108 kandidatov. Lani so bile omejitve na sedmih šolah oziroma programih, in je bilo zavrnjenih 117 kandidatov, so pojasnili na ministrstvu.

Prva želja za vpis se je uresničila kar 95,7 odstotka kandidatom, druga želja 3,9 odstotka in tretja želja 0,4 odstotka kandidatom. Za redni študij je bilo s prvo željo sprejetih 96,3 odstotka kandidatov, z drugo 3,4 odstotka, s tretjo pa 0,3 odstotka. Za izredni študij jih je bilo s prvo željo sprejetih 92,9 odstotka kandidatov, z drugo 6,6 odstotka, s tretjo pa 0,5 odstotka.

Za drugi rok podatki objavljeni 26. avgusta

Za drugi prijavni rok bodo podatki o prostih mestih objavljeni 26. avgusta na spletni strani višješolske prijavne službe in na spletnih straneh višjih strokovnih šol.

Kandidati za vpis se lahko na prosta mesta prijavijo od 29. avgusta do 2. septembra z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani višješolske prijavne službe, izpolnjen prijavni obrazec natisnejo s spletne strani in ga pošljejo s priporočeno pošiljko višješolski prijavni službi. Oddati smejo samo eno prijavo, napišejo pa lahko tri študijske želje, so še pojasnili na ministrstvu.