Decembra se je na zavod na novo prijavilo 11.384 oseb, kar je 45,6 odstotka več kot novembra in 5,6 odstotka več kot decembra 2014. Med njimi je bilo 1058 iskalcev prve zaposlitve, 1914 trajno presežnih delavcev in stečajnikov ter 7269 brezposelnih zaradi izteka zaposlitev za določen čas.

Z zavoda se je medtem odjavilo 5720 ljudi, od tega se jih je 3088 zaposlilo oziroma samozaposlilo, to pa je 35,5 odstotka manj kot novembra in 23,5 odstotka manj kot decembra predlani.

Brezposelnost se je na mesečni ravni povečala v vseh območnih službah zavoda, večjo rast od državnega povprečja pa so zabeležili na območju sevniške službe (9,2 odstotka), v Murski Soboti (8,2 odstotka), na Ptuju (7,8 odstotka), v Celju (7,7 odstotka), v Velenju (6,7 odstotka), v Kranju (6,5 odstotka) in v Mariboru (6,2 odstotka).

V letni primerjavi je bila brezposelnost nižja v vseh območnih službah, najbolj pa se je znižala v Velenju, za 10,5 odstotka. Sledile so ji območne službe Ptuj (-9,6 odstotka), Nova Gorica (-8,7 odstotka), Maribor (-8,2 odstotka), Kranj (-7,7 odstotka) in Trbovlje (-5,5 odstotka).

DECEMBRA SE JE NA ZAVOD PRIJAVILO VEČ MOŠKIH KOT ŽENSK

Kot je še razvidno iz podatkov Zavoda RS za zaposlovanje, so med tistimi, ki so se decembra prijavili na zavod prevladovali moški, brezposelni v starosti od 30 do 59 let in tisti z osnovnošolsko ali s poklicno izobrazbo.

V primerjavi z novembrom so se zmanjšali deleži žensk, mladih v starosti od 15 do 29 let in brezposelnih, starih 50 ali več. Manjša sta tudi deleža iskalcev prve zaposlitve in trajno presežnih delavcev oz. brezposelnih zaradi stečajev.

Povečali so se deleži moških in brezposelnih v starostnih razredih od 30 do 39 ter od 40 do 49 let. Zaradi večjega števila novih brezposelnih se je posledično zmanjšal delež dolgotrajno brezposelnih.

VEČJI DELEŽ BREZPOSELNIH Z OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAZBO

V izobrazbeni strukturi sta se povečala deleža brezposelnih z osnovnošolsko in s poklicno izobrazbo, deleža brezposelnih s srednjo strokovno in splošno ter s terciarno izobrazbo pa sta se zmanjšala.

V letni primerjavi so se po drugi strani povečali deleži žensk, oseb v starosti 50 let ali več ter dolgotrajno brezposelnih. Zmanjšali so se deleži mladih do 29 let, brezposelnih v starosti od 30 do 39 let, od 40 do 49 let, trajno presežnih delavcev in stečajnikov ter iskalcev prve zaposlitve.

V izobrazbeni strukturi sta se v primerjavi z decembrom leta 2014 povečala deleža brezposelnih z osnovnošolsko in s terciarno izobrazbo, delež brezposelnih oseb s srednjo strokovno in splošno izobrazbo ter delež oseb s poklicno izobrazbo pa sta se zmanjšala.

V LANSKEM LETU MANJ BREZPOSELNIH KOT LETO PREJ

V celotnem lanskem letu je bilo na zavodu povprečno prijavljenih 112.726 brezposelnih, kar je 6,1 odstotka manj kot v letu prej. Na zavod se je na novo prijavilo 97.211 brezposelnih, kar je 5,2 manj kot v predhodnem letu.

Iz evidence se jih je skupaj odjavilo 103.593, od tega 70.971 zaradi zaposlitve, kar je štiri odstotke manj kot v letu 2014. Manjši obseg zaposlovanja v letu 2015 je predvsem posledica manjših možnosti vključevanja brezposelnih oseb v programe subvencioniranega zaposlovanja in samozaposlovanja, so še zapisali na zavodu.