Kar 41 odstotkov vseh dolgotrajno brezposelnih predstavljajo osebe, ki so starejše od 50 let, kar je ena najvišjih stopenj znotraj EU. Stopnja delovno aktivnega prebivalstva med 55. in 64. letom je bila leta 2014 samo 38-odstotna, evropsko povprečje pa znaša kar 56 odstotkov.

Ne preseneča torej, da se je vlada odločila sprejeti zakon o interventnem ukrepu na področju trga dela, po katerem bo podjetje oproščeno plačila prispevkov, če bo zaposlilo starejšega od 55 let, ki je vsaj pol leta prijavljen v evidenci brezposelnih. Delodajalec bo oproščen plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti.

Razbremenitve za največ dve leti

Spodbude bo lahko delodajalec uveljavljal tudi, če bo sklenjenih več zaporednih pogodb in tudi če bodo veljale za določen delovni čas. Vendar pa bo morala biti oseba zaposlena pri njem celoten čas in brez vmesnih prekinitev. Spodbudo bo mogoče izkoristiti za vse sklenjene zaposlitve po pogodbah v letih 2016 in 2017, toda največ za dve leti.

Predvidene so tudi omejitve

Vlada se je odločila tudi za določene ukrepe, ki naj bi omejevali morebitne zlorabe. Spodbudo bo namreč lahko uveljavil delodajalec, ki v zadnjih treh mesecih pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi s starejšim brezposelnim ni odpuščal delavcev iz poslovnih razlogov.

Pogoj je tudi, da je zadnjega pol leta pred sklenitvijo pogodbe s starejšim brezposelnim redno izplačeval plače in prispevke za socialno varnost zaposlenih. Prav tako delodajalec ne bo smel imeti blokiranega transakcijskega računa 30 zaporednih dni ali več.