Delodajalec bo oproščen plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje za primer brezposelnost, navajajo na ministrstvu za delo.

Spodbudo bo lahko uveljavil delodajalec, ki v zadnjih treh mesecih pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi s starejšim brezposelnim ni odpuščal delavcev iz poslovnih razlogov.

Spodbudo bo lahko uveljavljal tudi, če bo zaporedoma sklenjenih več pogodb in bodo te veljale le za določen čas. Vendar pa bo morala biti oseba zaposlena pri njem celoten čas in brez vmesnih prekinitev. Spodbudo bo mogoče izkoristiti za vse zaposlitve po pogodbah, sklenjenih v obdobju od začetka leta 2016 do konca leta 2017, a največ za dve leti.

Spodbudo bo lahko uveljavil delodajalec, ki v zadnjih treh mesecih pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi s starejšim brezposelnim ni odpuščal delavcev iz poslovnih razlogov.

Zadnje pol leta pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi s starejšim brezposelnim je moral redno izplačevati plače in plačevati obvezne prispevke za socialno varnost zaposlenim. Pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi s starejšim brezposelnim pa ni smel imeti blokiranega transakcijskega računa 30 zaporednih dni ali več.

Na ministrstvu želijo podobno, kot so se že lotili subvencioniranja zaposlovanja mladih, z ukrepom povečati zaposlenost starih od 55 do 64 let. Stopnja delovne aktivnosti v tej starostni skupini je v Sloveniji med najnižjimi v EU in je bila lani približno 38-odstotna. Povprečje v EU je bilo približno 56 odstotkov.