Preverili so, koliko tovora bi lahko prevažal. V listinah je pisalo, da naj bi imelo polpriklopno vozilo zgolj 25.320 kg tovora, bruto skupna masa skupine vozil pa naj bi znašala 40.800 kg. Že na oko so policisti posumili, da je vozilo preobremenjeno in da sta prevoznik in nalagalec priredila prevozne listine, da bi pri morebitni kontroli zavedla nadzorne organe.

Pregled je pokazal, da skupna masa vozila znaša 59,200 kg, - z dopustnim odstopanjem je skupna masa znašala 58.2000 kg od dovoljenih 40.000 kg oz. 45 odstotkov ali 18.200 kg več od dovoljene mase. Preseženi so bili tudi osni pritiski in največja dovoljena masa vlečnega vozila, ki jo je določil proizvajalec vozila, kar je za 18.200 kg več od dovoljene mase.

Policisti so vozniku na kraju prekrška za preobremenitve izrekli globo v skupnem znesku 3.400 evrov, zakonitemu zastopniku pravne osebe pa je bil na kraju prekrška izdan plačilni nalog za 12.000 evrov. Vozilo je bilo izločeno iz prometa, z njega pa so bile odstranjene tudi registrske tablice.