Gre za ekstremno vrsto padalstva, tako imenovani base jumping. S kranjske policijske uprave so sporočili, da je padalec takoj po skoku izgubil kontrolo nad letenjem in umrl po trčenju v skalno polico. Umrl je na kraju. Postopki se potekajo. 

Gorski reševalci so s pomočjo dežurne ekipe gorske reševalne službe Brnik in helikopterja letalske policijske enote dvignili preminulega z nedostopnega terena, prepeljali v dolino in ga predali pristojnim službam.

Skoki BASE so zvrst skokov, pri katerih padalec skoči s stoječega objekta, beremo na Wikipediji. Gre za angleško kratico za Building (zgradba, stavba), Antenna (nenaseljen stolp), Span (most, obok, kupola) in Earth (klif ali katerakoli druga naravna formacija). Kratice nakazujejo od kod skačejo padalci, ki se ukvarjajo s to zvrstjo padalstva.