Uslužbenci sektorja za preiskave Finančne uprave Republike Slovenije so pri nadzoru skladiščnih prostorov na območju Dolenjske zasegli 10.580 kilogramov neprijavljenih tobačnih listov zaradi neizpolnitve obveznosti, ki jih glede prijavljanja tovrstnih pošiljk in vodenja evidenc predpisuje zakon o trošarinah. Tobačne liste so zasegli in jih pripeljali v skladišče finančnega urada, zoper odgovorne osebe pa vodijo prekrškovni postopek.

Izvedli so tudi pregled skladišča in dokumentacije v prostorih računovodstva družbe, ki se ukvarja z dejavnostjo trgovine s surovim tobakom. Ugotovili so, da družba ni prijavila skladiščenja tobačnih listov ter da ne vodi evidence na način, da bi bilo možno v trenutku pregleda ugotoviti dejansko stanje zalog izdelkov.

Iz surovih tobačnih listov lahko z enostavno predelavo nastanejo tobačni izdelki. Glede na zaseženo količino tobačnih listov bi bil v primeru, da bi tobačne liste predelali v tobačne izdelke, proračun odškodovan za najmanj 1.047.420 evrov, je sporočila Finančna uprava.