Pisalo se je leto 2019, ko je Policijska uprava Koper od delniške družbe z njenega območja prejela prijavo suma storitve kaznivega dejanja goljufije. Neznani storilec naj z lažnim prikazovanjem oziroma prikrivanjem dejanskih okoliščin zaposleno v družbi spravil v zmoto, da je v škodo delniške družbe izplačala neto znesek neizplačanih dividend delničarja na napačen bančni račun, odprt pri slovenski banki.

Omenjena delniška družba je tako v letu 2013 izplačevala dividende iz dobička, ustvarjenega v poslovnem letu 2012. Oškodovani delničar je bil na presečni datum za izplačilo dividend lastnik 4000 delnic, zaradi česar je gospodarska družba delničarja pisno pozvala, naj dostavi podatke za izplačilo. Ker ni odgovoril, je ostal znesek dividend neizplačan.

Na zadnji dan marca 2016 pa je zaposlena v delniški družbi prejela elektronsko poštno sporočilo z osebnimi podatki delničarja (ime in priimek, davčna številka, številka osebnega računa in datum rojstva) in zahtevo za izplačilo dividende. Elektronsko poštno sporočilo je bilo poslano z brezplačnega poštnega naslova, s prikaznim imenom dejanskega delničarja. Na podlagi prejetih podatkov je delniška družba dividendo izplačala na bančni račun, ki je bil naveden v e-sporočilu. 13. aprila dve leti pozneje je delniško družbo poklical dejanski delničar in se pozanimal o postopku izplačila dividend zamudnikom. Pri preverjanju v informacijskem sistemu delniške družbe so ugotovili, da je bila dividenda delničarja že izplačana. Kakor tudi, da delničar ni nikoli
uporabljal e-naslova, s katerega je bil poslan zahtevek, ter da osebni bančni račun ni njegov.

Kriminalisti so od slovenske banke 27. maja 2019 prejeli podatke o lastniku bančnega računa, na katerega je bila izplačana dividenda, kakor tudi izpis transakcij na bančnem računu. Iz tega je bilo razvidno, da je dividenda bila dejansko izplačana na njegov bančni račun.

Kriminalisti  so zoper imetnika bančnega računa, zaradi utemeljenega suma, da je izvršil kaznivo dejanje goljufije (po I. odst. 211. člena KZ-1) na škodo delniške družbe, 8. oktobra 2019 podali kazensko ovadbo.

Sorodnik ovadenega

Koprska policijska uprava je nato 14. aprila lani prejela anonimno obvestilo, v katerem je anonimni prijavitelj navedel, da zgoraj navedenega kaznivega dejanja goljufije ni izvršil lastnik bančnega računa, temveč naj bi kaznivo dejanje izvršil 53-letnik iz okolice Ljubljane – sorodnik prvotno ovadenega.

»S ponovnim preverjanjem v oškodovani delniški družbi so bile potrjene navedbe iz anonimnega obvestila, in sicer, da gospodarska družba uporablja programsko opremo za vodenje delniške knjige družbe, v kateri je 53-letnik zaposlen in katera gospodarski družbi nudi vsebinsko in tehnično podporo pri uporabi njihovega programa. Na podlagi zbranih obvestil in novo pridobljenih dokazov je bila pridobljena odredba Okrožnega sodišča v Kopru, na podlagi katere so kriminalisti 25. 5. 2020 opravili preiskavo stanovanja in drugih prostorov na naslovu stalnega bivanja 53-letnika z okolice Ljubljane ter preiskavo poslovnih prostorov družbe, kjer je bil zaposlen in katere je uporabljal osumljeni. Med hišno preiskavo je bilo zaseženih več elektronskih naprav in ostalih listin, z namenom nadaljnjega postopka zavarovanja in preiskave,« so sporočili s koprske policijske uprave.

Tako so v predkazenskem postopku ugotovili, da je 53-letnik od leta 2013 naprej utemeljeno osumljen, da je zlorabil podatke sedmih delničarjev od dveh delniških družb in si z navedenimi dejanji pridobil 43.538,76 evrov protipravne premoženjske koristi, kolikor znaša neto znesek izplačil delniških družb na posamezni osebni bančni račun osumljenega.

»Na podlagi zbranih dokazov, je bila 18. 12. 2020 zoper osumljenega podana kazenska ovadba na Okrožno državno tožilstvo v Kopru za storitev 7 kaznivih dejanj goljufije (po I. odstavku 211. člena KZ-1 (zagrožena kazen zapora do 3 let)), 7 kaznivih dejanj zlorabe osebnih podatkov (po IV. odstavku 143. člena KZ-1 (zagrožena kazen zapora do 3 let)) ter kaznivo dejanje napad na informacijski sistem (po II. odstavku 221. člena KZ-1 (zagrožena kazen zapora do 2 let)),« so še sporočili.