Naselje Dolnji Suhor pri Metliki, 4. marca. Na pločniku ob prehodu za pešce tik ob tamkajšnji osnovni šoli je bilo, tako bralec, celo dopoldne parkirano policijsko vozilo, kar podkrepi s fotografijami. »Policijsko vozilo je takrat oviralo pešce in otroke, ki so hodili po pločniku in prehodu za pešce,« je zapisal in dodal, da je pritožbo naslovil tudi na Sektor za pritožbe zoper policijo MNZ.

policijski-avto, dolnji-suhor
Bralec
Tako je tistega dne stalo policijsko vozilo.

Omejene možnosti lokacij

Prvi odgovor je prejel 17. marca – zaradi vsebine pritožbe je omenjeni sektor zadevo »odstopil v reševanje PP Metlika«. »Namen postavitve službenega vozila je bil izključno preventivno umirjanje prometa in vplivanja na voznike, da zmanjšajo hitrost in svojo pozornost na mestu, kjer velikokrat prihaja do kršitev CPP,« so mu odgovorili z metliške policijske postaje. Pojasnili so mu tudi, da policija »skladno z zakonskimi določili opravlja nadzor prometa tako na državnih kot občinskih kategoriziranih in nekategoriziranih cestah. Ker ima policija omejene možnosti lokacij, kjer opravlja nadzor prometa, so tako naše kontrole z udeleženci v cestnem prometu v prvi meri usmerjene na avtobusna postajališča ter ostale površine, ki so dane v javni promet, prav tako pa tudi na privatna zemljišča, v kolikor seveda lastnik temu ne nasprotuje«.

policijski-avto, dolnji-suhor
Bralec
Tako je tistega dne stalo policijsko vozilo.

Zaradi vidnosti

Bralec, ki s pojasnilom ni bil zadovoljen, se je zato obrnil še na novomeško policijsko upravo. Tam so mu 26. maja odgovorili, da so »ugotovili, da je bilo vozilo dejansko postavljeno nepravilno. V tem kontekstu smo v skladu s svojimi pristojnostmi ukrepali in komandirja na nepravilnosti opozorili«. So pa tudi oni poudarili, da je bilo vozilo tam postavljeno zaradi vidnosti, torej umirjanja prometa, in ne zaradi malomarnosti.

Bralec je v svoji komunikaciji s policisti sicer izrazil mnenje, da zadeve ne bodo preiskane. Čeprav na Policijski upravi Novo mesto razlogov za takšno mnenje ne poznajo, so mu sporočili, »da prvi odstavek 17. člena Uredbe o upravnem poslovanju govori, da organ odgovori na vse dopise, iz katerih je mogoče razbrati identiteto pošiljatelja«; kar pomeni, da jim v tem primeru ne bi bilo treba, saj je pritožbo oddal anonimno. »Kljub temu smo to storili, saj je poslanstvo Policije transparentno, predvsem pa zakonito in strokovno delo vseh zaposlenih,« so še zapisali.