Ljubljanski kriminalisti so v mesecu maju zaključili dva zelo obsežna predkazenska postopka s področja utaje davkov. V obeh preiskavah sta si utajevalca prisvojila več kot 38 milijonov evrov premoženjske koristi. Postopka med seboj nista povezana.

Prvi primer je imel mednarodne razsežnosti

Pri prvem primeru je šlo za mednarodni postopek, saj saj je bilo Slovenije v preiskovanje udeleženih več evropskih držav, med njimi tudi Italija. V preiskavo so bili poleg kriminalistov vključeni še predstavniki Finančne uprave in Urada za preprečevanje pranja denarja, sodelovalo je tudi Specializirano državno tožilstvo.

V preiskavi so kriminalisti obravnavali trgovanje z elektronskimi napravami med več gospodarskimi družbam iz različnih evropskih držav. Te so izdajale fiktivne račune za neobstoječe posle, skupni znesek teh pa je znašal skoraj 500 milijonov evrov. Osumljeni so na tak način oškodovali proračun Republike Slovenije v višini okoli 12 milijonov evrov, saj niso plačevali davčnih obveznosti.

Kot je pojasnila Damjana Slapar Burkat iz Finančne uprave RS (Furs), je preiskava potekala pri 15 zavezancih, ki so bili vključeni v dobavno verigo. Ta je bila sestavljena tako iz družb iz EU, predvsem s Cipra, Slovaške, Češke in Poljske, v slovenski dobavni verigi pa so se pojavljala neplačujoča podjetja, več družb kot vmesni členi in na koncu verige družbe, ki so uveljavljale vstopni DDV. Izvedli so 12 postopkov odvzema identifikacijske številke za DDV.

Pomembno vlogo v tovrstnih zlorabah imajo po besedah Slaparjeve družbe, ki nudijo strokovno podporo pri računovodstvu, nakupu podjetja, finančnem, davčnem in pravnem svetovanju.

Na Specializirano državno tožilstvo je bila v zvezi s tem podana kazenska ovadba zoper sedemnajst oseb. Osem je bilo domačinov, šest je bilo državljanov Združenega kraljestva in trije državljani Italije. Kazensko so bile ovadene tudi tri slovenske gospodarske družbe in sicer zaradi utemeljenega suma storitve 34 kaznivih dejanj davčne zatajitve.

Povzročili za 26 milijonov evrov premoženjske škode

V drugem primeru so ljubljanski kriminalisti na Specializirano državno tožilstvo podali kazensko ovadbo zoper 11 oseb iz širšega območja Ljubljane in Domžal, zaradi utemeljenega suma storitve več kaznivih dejanj davčne zatajitve in zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti.

Osumljeni, ki so bili zakoniti zastopniki gospodarskih družb, so pristojnemu organu dajali lažne podatke, ter se tako izognili plačilu predpisanih davčnih obveznostih pri odkupih in prodaji odpadnih kovin. Ob tem so osmuljeni iz transakcijskih računov gospodarskih družb opravili več neupravičenih gotovinskih dvigov, ki niso bili porabljeni za delovanje gospodarske družbe. S svojimi dejanji so povzročili premoženjsko škodo v skupni vrednosti okoli 26 milijonov evrov.

Kazenski zakonik za tovrstna kazniva dejanja iz obeh preiskav predvideva zaporno kazen od enega do osmih let.