Celjski kriminalisti so zaključili obsežno preiskavo, povezano z upravljanjem večstanovanjskih objektov na širšem Celjskem območju. Dve povezani pravni osebi in dve fizični osebi, doma z območja Celja, so kazensko ovadili zaradi sumov storitve 248. kaznivih dejanj poneverba in neupravičena uporaba tujega premoženja, po 209. členu Kazenskega zakonika. Oškodovanih
je bilo več kot 6.000 etažnih lastnikov posameznih nepremičnin.

Kot so ugotovili, sta osumljena predstavnika poslovodstva obeh pravnih oseb očitana kazniva dejanja izvrševala več kot deset let, in sicer od konca leta 2005 do sredine leta 2017. Svoje početje, to je "nenamensko porabo denarja rezervnega sklada", sta prikrivala na različne načine. V vsem tem času sta v škodo etažnih lastnikov in v neupravičeno korist pravne osebe pridobila več kot 3,2 milijona evrov premoženjske koristi. Okoli 2,5 milijona evrov sta si pridobila s sredstvi rezervnega sklada večstanovanjskih in poslovnih objektov, v preostalem delu gre za zbrana in neodvedena sredstva obratovalnih stroškov in najemnim za tretje osebe, torej komunalnih stroškov, stroškov elektrike, zavarovanja in podobno.

"Odgovorni osebi osumljenih gospodarskih družb, sta sredstva, ki so jima bila zaupana v zvezi z upravljanjem 244. Večstanovanjskih in poslovnih objektov, v nasprotju z določili Stanovanjskega zakona (SZ-1) puščala na transakcijskih računih poslovnega subjekta, čeprav bi jih morala prenesti na poseben transakcijski račun. Sredstva sta v nadaljevanju uporabljala za
plačila obveznosti, ki se niso nanašala na vzdrževanje večstanovanjskih objektov, oziroma sta jih uporabljala nenamensko," so sporočili s celjske policijske uprave.

Od 100 do več kot 50.000 evrov

Oškodovanih je bilo skoraj 244 večstanovanjskih in poslovnih objektov z območja skoraj celotne celjske regije. Škoda oziroma škodovanje po posameznem večstanovanjskem objektu znaša od nekaj 100 do več kot 50.000 evrov. Oškodovanih je bilo več kot 6000 etažnih lastnikov posameznih nepremičnin, tako pravnih kot fizičnih oseb.

Celjski kriminalisti so v času poteka preiskave sprejeli več kot 60 posameznih prijav sumov kaznivih dejanj. Opravili so več kot 30 zasegov listin in poslovne dokumentacije, izvedli 11 hišnih preiskav, v sklopu katerih so zasegli okoli 6.000 listin in pridobili 7 sodnih odredb za različne podatke.

Za kaznivo dejanje je zagrožena kazen do osmih let zapora.