Vas Sele leži v občini Žitara vas oziroma Sittersdorf. Ta je bila uvrščena na seznam krajev z dvojezičnimi tablami, kot je bilo dogovorjeno s kompromisnim dogovorom leta 2011 o postavitvi dvojezičnih tabel na avstrijskem Koroškem. A na seznamu ni bilo tudi vasi Sele. 

Danes 86-letni koroški Slovenec Franc Kukovica se s tem ni strinjal in je na tablo, ki označuje ime naselja, kar sam nalepil še napis v slovenščini. Njegov odvetnik Rudi Vouk je to dejanje utemeljil s tem, da je bilo ob popisu leta 2001 v tej vasi več kot 15 odstotkov odstotkov slovensko govorečih prebivalcev in bi zato morala biti tudi ta vas uvrščena na seznam krajev z dvojezičnimi tablami. 

Dejanje svojega klienta je tako označil za "legitimno dejanje političnega protesta", s katerim je želel opozoriti na zlorabo ustavnega določila in neupravičeno neenakovredno obravnavo njegove vasi v primerjavi z drugimi kraji s podobnim deležem slovensko govorečega prebivalstva. 

Vouk je imel zagovor pred prizivnim sodiščem v slovenščini, hkrati pa se je kar sam prevajal v nemščino.