Kot so danes sporočili iz inšpektorata, so bili v soboto zjutraj s strani regijskega centra za obveščanje obveščeni, da so na Dravinji v naselju Zbelovo znova opazili onesnaženje z belo snovjo.

Inšpektorji že več let ugotavljajo onesnaženja reke z belo tekočino, ki naj bi tja domnevno prihajala z odpadnimi vodami iz industrijske cone v Slovenskih Konjicah, a z inšpekcijskimi pregledi niso mogli ugotoviti vira onesnaženja.

Nedelujoča čistilna naprava

Med izrednim pregledom je inšpektorica vstopila na območje industrijske cone Konus oziroma v podjetje Konus Konex in ugotovila, da v podjetju čistilna naprava ne deluje. Ob tem je pregledala iztoka v Dravinjo in ugotovila, da na prvem iztoku ob vstopu v industrijsko cono ni bilo zaznanega onesnaženja, na drugem pa je po kanalu in na izpustu v Dravinjo še vedno iztekala belkasta tekočina. Inšpektorica bo nadaljevala z inšpekcijskim postopkom.

Zagrožena zaporna kazen do treh let

Konjiški župan Darko Ratajc je še nedavno, pred tokratnim nadzorom, za STA povedal, da je občina aprila lani vsem potencialnim onesnaževalcem v industrijski coni poslali dopis, v katerem so jih opozorili, da bodo bodo v primeru vnovičnih onesnaževanj sprožili kazenski pregon proti neznanemu storilcu, od takrat pa tovrstnih primerov naj ne bi bilo več.

"Prejšnje prakse z inšpektorji niso dale učinkov. Kazenski zakonik pa onesnaževanje v takem obsegu opredeljuje kot kaznivo dejanje, za katerega je zagrožena zaporna kazen do treh let," je takrat dejal Ratajc, ki je menil, da so se storilci morda vendarle ustrašili posledic, očitno pa temu ni tako.