Sodnica koprskega okrožnega sodišča Nataša Tomazini Tonejc je nekdanjega ravnatelja koprske srednje ekonomske in poslovne šole Vladimirja Mlekuža oprostila očitka, da je pri vodenju šole oziroma vpisu izrednih dijakov zlorabil svoj uradni položaj. Tožilstvo je že napovedalo pritožbo.

Sodnica je ocenila, da ni podlage za obsodbo. Med drugim so na sojenju zaslišali inšpektorja in predstavnico ministrstva, ki sta pojasnjevala, kaj naj bi bilo narobe v Mlekuževem ravnanju. A primerjave nekaterih predpisov iz okvira šolske zakonodaje so pokazale na možna razhajanja in različne razlage, nekaterih stvari pa nista znala natančno pojasniti, je povedala Tomazini Tonejčeva.

Sodišče na strani obrambe

Po njeni presoji ima tako obramba obtoženega prav, ko trdi, da je treba zakone in predpise brati v medsebojni povezavi. Nikjer ni jasno zapisano, da bi morala šola objaviti javni razpis, ampak je to obvezno za programe, ki jih sprejme vlada. Ni pa šola z dijaki podpisala pogodb in zanje ni oblikovala osebnih načrtov. To je po oceni sodišča prekršek, ni pa v vzročni povezavi s pridobljeno protipravno premoženjsko koristjo.

Za milijon evrov vpisnin

Na srednji ekonomski šoli naj bi po prepričanju tožilstva v času, ko jo je vodil Mlekuž, brez javnega razpisa v programe izobraževanja odraslih vpisali več kot 11 tisoč dijakov, ki so plačali skupno za milijon evrov vpisnin, pri čemer naj bi bili vpisi fiktivni. Ravnatelj Srednje tehniške šole Iztok Drožina je za isto dejanje priznal krivdo, sodišče pa mu je izreklo pogojno kazen enega leta zapora s preizkusno dobo treh let in denarno kazen v višini 3750 evrov.