Ugotovili so, da je avtobus imel 76 potnikov – otrok. Po prometnem dovoljenju bi jih lahko imel 57 na sedežih in 11 na stojiščih.

Policisti so vozniku napisali plačilni nalog, hkrati pa uvedli postopek o prekršku zoper prevozniško podjetje.