Policijska uprava Ljubljana obravnava vlom v poslovni prostor podjetja 365 PLUS v Ljubljani, od koder je bilo odtujenih več deset različnih kosov orožja (večinoma gre kratkocevno orožje, kot so pištole), med odtujenimi kosi pa sta tudi dva bombometa. 

Damjan Petrič, vodja sektorja kriminalistične policije PU Ljubljana, je povedal, da se je vlom zgodil v noči na sredo, kjer so neznani storilci "z vlomom in drugim premagovanjem ovir prišli v poslovne prostore podjetja, ki se ukvarja s prodajo orožja," so sporočili iz policije. Spletni Večer, ki se sklicuje na neuradne informacije, pa poroča, da naj bi bilo vlomljeno v skladišče trgovine in da naj bi se storilci alarmu izognili tako, da so v prostor, kjer ima prodajalec skladiščeno orožje, vstopili po filmsko - skozi streho. Ko so prizorišče vloma zapuščali, pa naj bi bili embalažo, v katerih je bilo orožje shranjeno, pometali kar v reko Ljubljanico.  

Kot je danes na tiskovni konferenci povedal Petrič, gre za orožje, ki je po zakonu o orožju opredeljeno kot prepovedano orožje in orožje, za katerega je potrebno dovoljenje. Vse od prijave kaznivega dejanja do danes opoldne je potekal ogled in pregled bližnje in širše okolice z namenom zavarovanja sledov in predmetov, ki bi služili kot dokaz v nadaljnjih postopkih. Glede dosedanjih ugotovitev je policija še skrivnostna, saj z razkritji ne želijo ogroziti preiskave, ki še poteka.

Takoj po prejemu prvih obvestil in zbranih dokazov je policija obveščala partnerske službe doma in v tujini ter pristojne inšpekcijske službe. Storilcev zaenkrat še niso izsledili, tudi odtujenega orožja še niso našli.

Za bombomet sta promet in posest prepovedana, ker gre za vojaško orožje. V kolikor ima registrirano podjetje ustrezna upravna dovoljenja, pa lahko to orožje prodaja vojski in policiji. Sicer pa je objekt, v katerega je vlomljeno, tehnično varovan.

Petrič je še povedal, da policija v zadnjem času z oškodovanim podjetjem ni sodelovala. 

MNZ: Podjetje ima vsa potrebna dovoljenja

Ob dogodku so se odzvali tudi na ministrstvu za notranje zadeve. Na spletni strani so zapisali, da so na ministrstvu in inšpektoratu za notranje zadeve seznanjeni z vlomom v podjetju 365 PLUS. "Pri preverjanju smo že ugotovili, da ima podjetje vsa potrebna dovoljenja za opravljanje dejavnosti prometa z orožjem."

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je inšpektoratu za notranje zadeve takoj po dogodku odredil izredni nadzor pri vseh trgovcih z orožjem v Sloveniji - teh je 83.

V oškodovanem podjetju v zadnjih letih dva nadzora 

Sicer pa inšpektorji Inšpektorata RS za notranje zadeve opravljajo redne nadzore pri trgovcih z orožjem - predvsem glede ustreznosti prostorov za promet z orožjem, stanje orožja in streliva glede na izdana dovoljenja, skladiščenja in hrambe ter ustreznega varovanja.

Kot ob tokratnem dogodku sporočajo iz MNZ, so v konkretnem podjetju inšpektorji leta 2015 opravili dva nadzora glede prometa s pirotehniko in orožjem. Pri orožju nepravilnosti ni bilo ugotovljenih, pri pirotehniki pa je bilo ugotovljeno, da trgovec prodaja pirotehnične izdelke brez ustreznega dovoljenja, zaradi česar mu je bila izrečena prepoved prodaje pirotehničnih izdelkov in globa 5000 evrov. Prav tako je bil izveden nadzor tudi v letu 2017, v katerem pa nepravilnosti ni bilo ugotovljenih.

Kaj predvideva zakonodaja

Ob tem na MNZ še pojasnjujejo, da se lahko na podlagi zakona o orožju s prometom z orožjem (ki pomeni tudi trgovino z orožjem) ukvarjajo gospodarske družbe in podjetniki, ki izpolnjujejo splošne pogoje za poslovanje gospodarske družbe, in posebne pogoje po tem zakonu. Trgovec lahko prične opravljati svojo dejavnost, ko dobi dovoljenje ministrstva za notranje zadeve. Dovoljenje se lahko izda za prodajo orožja: kategorije A, točke 2, 6 in 8, ki ga je dovoljeno zbirati; orožje kategorije A, ki ni v lasti Slovenske vojske, za potrebe državnih organov; ter orožje kategorije B, C in D.  Kot je danes povedalPetrič, se ukradene kratkocevno orožje uvršča v kategorijo B, dva bombometa pa v kategorijo A. 

Zaščita prostorov za hrambo orožja

Prostor v trgovini, kjer se hrani orožje, je lahko namenjen izključno hrambi orožja in mora biti mehansko zaščiten. Mehanska zaščita prostora pomeni, da morajo biti vsa okna, če se orožje hrani v pritličju zgradbe, od zunaj zavarovana s kovinskimi rešetkami ali posebej zaklenjenimi lesenimi polkni oziroma kovinskimi roloji). Mehansko zaščitena morajo biti tudi okna s kovinskimi okvirji in z varnostno zasteklitvijo. Vrata v prostoru, kjer se hrani orožje, morajo biti masivna, brez steklenih odprtin, z mehanizmom večtočkovnega zapiranja ali s ključavnico varovano proti lomljenju. V primeru enotočkovnega zaklepanja morajo biti vrata dodatno varovana s prečno zaporo.

V času, ko v objektu ni prisotnih oseb, mora biti prostor tudi elektronsko zaščiten (senzorji gibanja, videonadzor ...). Če se v prostoru hrani več kot 30 kosov orožja iz kategorije B, C in 1. točke kategorije D po zakonu o orožju, mora biti v času, ko v objektu ni oseb, signal vezan na intervencijski center varnostnega podjetja.