Ker je znano, da naj bi Palčič v kritičnem času pil veliko alkohola, hkrati pa jemal različna zdravila, je sodišče že septembra naročilo pisno izvedensko mnenje komisije.

Enainšestdesetletniku tožilstvo očita kaznivo dejanje umora, ki da ga je storil na grozovit način, iz brezobzirnega maščevanja in drugih nizkotnih razlogov, poleg tega se je pod obtožbo znašlo tudi nasilje, ki naj bi ga izvajal v družini. Na predobravnavnem naroku je tožilec zanj predlagal 29 let zapora.

Mnenja še niso prejeli

Ker gre za hudo kaznivo dejanje in je znano, da naj bi Palčič v kritičnem času pil veliko alkohola, hkrati pa jemal različna zdravila, je sodišče že septembra naročilo pisno izvedensko mnenje komisije, ki jo sestavljajo psihiater, klinični psiholog in internist, a ga do danes še niso dobili. Tokrat je na sodišče prišla le ena izmed članov komisije, izvedenka internistka, specializirana za kardiologijo, doc. dr. Katja Prokšelj.

»Včeraj sem po telefonu govorila z ostalima dvema izvedencema in dobila zagotovilo, da je mnenje narejeno in da ga bodo poslali danes, prav tako sem se z njima uskladila glede datumov, kdaj lahko pristopita na glavno obravnavo,« je pojasnila predsednica petčlanskega senata sodnica Mojca Hode.

Ker nihče še ni dobil mnenja v roke in se torej ni mogel pripraviti, je Palčičeva zagovornica Jasna Simčič nasprotovala temu, da bi sploh zaslišali internistko, z njo se je strinjala tudi tožilka Renata Brodarič Trentelj. Izvedenka je pojasnila, da je njeno mnenje v sklopu tistega, ki ga je izdelala komisija, nekoliko ločeno.

Alkohol v kombinaciji z zdravili

Senat je po posvetovanju odločil, da izvedenko vendarle zaslišijo. Predsednica je pojasnila, da takšna odločitev ni v nasprotju z zakonodajo, je pa poudarila, da če se bodo za omenjeno izvedenko pozneje pojavila vprašanja, jo lahko znova povabijo.

Kardiologinja je bila zelo kratka. Uvodoma je pojasnila, da je pri izdelavi mnenja upoštevala tako sodni spis kot zdravstveno dokumentacijo, Palčiča je tudi pregledala. Ugotovila je, da alkohol v kombinaciji z zdravili, ki jih je jemal (antidepresivi, tablete zaradi povišanega krvnega tlaka, maščob v krvi, prostate ...) »ni bistveno vplival na njegovo zdravstveno stanje«.

Ko jo je Simčičeva vprašala, kolikokrat se je sestala komisija izvedencev, je pojasnila, da osebno samo enkrat. Tožilko je zanimalo, ali je iz dokumentacije razvidno, da je imel obtoženec predpisan tudi apaurin. »To ni moje področje, to sodi na področje psihiatrije,« se je glasil odgovor izvedenke. Sojenje se bo nadaljevalo prihodnji petek, ko naj bi zaslišali izvedenca psihiatrične stroke.