Ljubljanski višji sodniki odločajo o usodi paroha Srbske pravoslavne cerkve (SPC) Perana Boškovića, ki je bil julija lani na prvi stopnji oproščen očitka zlorabe položaja pri opravljanju gospodarske dejavnosti, kriv pa poneverbe. Na višje sodišče, ki bo svojo odločitev vpletenim posredovalo pisno, sta se namreč pritožili obe strani; obramba na obsodilni del, tožilstvo pa na oprostilni del. Kot je znano, so ljubljanski okrožni sodniki paroha Boškovića obsodili na pogojno kazen šestih mesecev zapora s preizkusno dobo dveh let, v enem letu od pravnomočnosti pa mora vrniti tudi 32,355 evrov protipravno pridobljene premoženjske koristi, ker je med 25. januarjem 2007 in 27. decembrom 2011 zase in za svojo družino plačeval račune, ki jih ne bi smel. Zlorabe položaja pa je bil oproščen z utemeljitvijo, da gradnja kulturno-pastoralnega centra nima narave gospodarske dejavnosti.

Je raj užival že na zemlji?

Na zatožno klop je paroh sedel, ker si je po navedbah tožilstva prisvojil del donacij oziroma 114 tisoč evrov, ki jih je SPC prejela za začetek gradnje pastoralnega centra ob cerkvi svetega Cirila in Metoda na Prešernovi cesti v Ljubljani, in si s tem denarjem zgradil hišo v Gameljnah. Iz cerkvene malhe pa naj bi na veliko jemal tudi za plačevanje naročnin za časopise in revije, RTV-naročnine, položnic Telekoma Slovenije in podjetja Ljubljanski kabel, članarine AMZS, računov za mobilne telefone, zamudnih obrokov pri Merkurju, obrokov za posojilo pri NLB Leasing Maribor, življenjskega zavarovanja, dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, lizinga za chevrolet avea. Povedano v evrih: za zasebne izdatke in izdatke svoje družine naj bi obtoženi zapravil dobrih 73 cerkvenih tisočakov, a je za določene račune, nižje od 500 evrov, pregon po več kot šestih letih zastaral.

Deloval z blagoslovom metropolita

Bošković je sicer že večkrat od izbruha afere javno zavrnil očitke. V zagovoru pa je poudaril, da je obtožnica tožilstva kopija kazenske ovadbe, ki jo je podal njegov stanovski kolega Željko Lubarda z namenom očrniti ga pred verniki in javnostjo. »Ovaditelj je izredno konfliktna oseba, kjerkoli je služboval, so bili problemi, sporekel se je v Kanadi, v Kninu, Zagrebu ...« je med drugim dejal Bošković. Po besedah obdolženca so bili v predkazenskem postopku zaslišani vsi najboljši verniki, ki ga z nobeno izjavo niso očrnili, opustitev pregona pa so zahtevale vse cerkvene avtoritete, medtem ko tožilstvo pri pregonu nerazumno vztraja. »Cerkvene revizije niso nikoli odkrile nič spornega,« je poudaril Bošković in dodal, da je vse delal z blagoslovom danes že pokojnega zagrebško-ljubljanskega metropolita SPC Jovana Pavlovića, tudi vzdrževal družino.