Na ljubljanskem okrožnem sodišču spet niso dočakali Anesa Selmana, ki je bil na prvem sojenju v zadevi Balkanski bojevnik obsojen na 15 let zapora, vendar je zaradi napake tožilstva potem pobegnil v BiH. Kot je znano, je Selmanov primer letos poleti ustavno sodišče zaradi kršitev pravic do obrambe razveljavilo in zadevo vrnilo v vnovično odločanje kolegom na prvi stopnji. 

Spet bo vabljen konec novembra


A pred ljubljansko okrožno sodnico Andrejo Sedej Grčar je včeraj spet zevala prazna zatožna klop. Kot je pojasnil Selmanov zagovornik, odvetnik Aleš Paulin, sta bila v stiku prek elektronske pošte v petek, ko je Selman prosil za preklic naroka, ker je v BiH vložil prošnjo za nov potni list, na katerega bo moral zdaj čakati približno tri tedne. Sodnici tako ni ostalo drugega, kot da predobravnavni narok preloži. O krivdi se bo Selman lahko izrekel 26. novembra, pričakovati pa je, da očitkov ne bo priznal, saj je vložil ugovor na obtožnico.

Manjkajoče odredbe so zdaj v spisu

Ustavno sodišče je Selmanov primer razveljavilo, ker so v kazenskem spisu manjkale štiri odredbe italijanskih organov, na podlagi katerih so proti njemu zbirali dokaze. Včeraj je sodnica Sedej Grčarjeva pojasnila, da so bile odredbe vložene v spis, preden se je začel ponovljeni postopek zoper Dragana Tošiča in soobtožene. Vendar so Selmana takrat izločili iz postopka, ker je bil zaradi gojenja marihuane zaprt v BiH, na sojenju pa bi sicer morali razčistiti, ali je kriv tudi hudodelskega združevanja, za kar je bil prvič oproščen.

Oba izostanka ustrezno opravičil

Ko so marca lani petnajsterico »bojevnikov« s Tošičem na čelu (nepravnomočno) obsodili na skupno 85 let zapora, je Selman še vedno ždel za rešetkami bosanskega zapora. Julija je tam dočakal tudi že omenjeno in zanj ugodno odločitev ustavnih sodnikov. Glede na to, da je kazen za pečanje s travo v domovini pred dnevi odslužil, je zdaj svoboden človek, zaradi česar tožilki Blanka Žgajnar in Mateja Gončin dvomita, da se bo v Ljubljani sploh prostovoljno prikazal. Do zdaj sta bila njegova izostanka opravičena, če pa bo v nadaljevanju kazalo, da se obravnavam izogiba, lahko tožilki zanj zahtevata razpis mednarodne tiralice in pripornega naloga.