Županja občine Turnišče Vesna Jerala Zver je zaradi izsledkov neodvisne revizijske hiše in računovodstva občine o sumu pridobitve protipravne premoženjske koristi nekdanjo uslužbenko kazensko ovadila. Ta naj bi po prvih ugotovitvah v petih letih s plačili namišljenih računov občino oškodovala za vsaj 243.000 evrov.

Županja imena osumljene nekdanje uslužbenke ne želi povedati, češ da naj to stori specializirano državno tožilstvo, kamor so poslali ovadbo. Ker pa govorijo o sumu kaznivega dejanja za zadnjih pet let, naj bi se ovadba nanašala na nekdanjo računovodkinjo občine Nado Zver.

Uslužbenka odšla zaradi mobinga?

Zverova pravi, da o ovadbi sliši prvič in o njej nima pojma, potrdila pa je, da je marca zapustila občino zaradi nevzdržnih razmer oziroma mobinga.

Županja pa je še dejala, da bo uporabila vsa pravna sredstva za povrnitev domnevno nastale škode občini, ker je osnovna naloga občine zastopanje občanov in delo njim v prid, to pa je mogoče samo z varovanjem zakonitosti in transparentnosti na vseh ravneh poslovanja.

"Pri razvoju občine moramo slediti poštenosti in enakopravnosti, pri svojem delu pa sledim vodilu, da so na prvem mestu vedno občani, zaposleni na občini moramo služiti in slediti njim, ne pa lastnim interesom," je dodala županja.

Velika luknja

Redna notranja revizija poslovanja občine Turnišče za leto 2015, ki jo je izvedla družba IJFP revizija, je pri pregledu poslovnih listin, vzorčenja in razgovorov z zaposlenimi nakazala na več neskladij v preteklih finančnih izkazih občine, ugotovitve revizijske službe pa so računovodstvu občine Turnišče dale podlago za nadaljnjo preiskavo, ki je pokazala sum oškodovanja javnih sredstev, so še pojasnili na občini.

Omenjena revizijska hiša je neustrezno stanje sredstev na računu občine razkrila že za leto 2014. Negativna razlika med izkazanimi denarnimi sredstvi v zaključnem računu za leto 2014 in tistimi, ki so jih izkazovale bilance, so bile namreč skoraj 303.000 evrov, kar je bilo po mnenju revizijske hiše izredno veliko glede na to, da so znašali letni proračunski prihodki občine 2,2 milijona evrov.

Zato so v priporočilih občini svetovali, da oseba, pristojna za finance, ugotovi, kdaj, kako in zakaj se je pojavila ta razlika. Obenem pa so v revizijski hiši zapisali, da ne gre za zlorabo in neupravičeno bogatenje, pač pa verjetno le za neustrezno evidentiranje posameznih poslovnih dogodkov v daljšem časovnem obdobju.