Na podlagi zbranih obvestil in kriminalistično tehničnih opravil, so bili ugotovljeni elementi kaznivih dejanj Povzročitve splošne nevarnosti in Ogrožanja varnosti pri delu, pri čemer so ovadene tri fizične in ena pravna oseba.

Ugotovitve ogleda kraja dogodka pa kažejo, da je zaradi neupoštevanja požarne varnosti in neizvajanja protipožarnih ukrepov prišlo do požara pri obnovitvenih delih (namestitev drsnih vrat v hladilnici), in sicer z varjenjem kovinskih cevi in posledično do vžiga izolacije. Ena oseba je v požaru umrla, nastalo pa je za približno 9 mio materialne škode.