Prva osumljena oseba zaposlenim več mesecev ni izplačevala plač, prispevkov in ostalih dajatev ter regresa za leto 2012. S tem je zaposlene oškodovala za najmanj 36.000 evrov, državni proračun, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje pa za okrog 118.000 evrov, so danes sporočili iz Policije uprave Murska Sobota.

Z namenom prednostne obravnave upnikov je društvo poslovalo z gotovino, večji del finančnih tokov pa preusmerilo na novoustanovljeno društvo. 

Prav tako ni poskrbela za enakopravno obravnavo upnikov in je prevzemala nove obveznosti kljub temu, da je bilo društvo trajno plačilno nesposobno in nelikvidno. Z namenom prednostne obravnave upnikov je društvo poslovalo z gotovino, večji del finančnih tokov pa preusmerilo na novoustanovljeno društvo. Oškodovanih je bilo več upnikov za okrog 249.000 evrov.

Druga osumljena oseba pa je prvi pomagala sestaviti in javno objaviti lažne bilance, s čimer sta zavajali tako člane nadzornega in upravnega odbora društva kot tudi upnike.