Materialna škoda ni nastala, dim ni bil nevaren za ljudi, bi pa malomarna kadilka z dejanjem lahko povzročila veliko nevarnost, saj je v smeti odvrgla predmet, ki bi lahko povzročil požar in nenadzorovano širjenje ognja.

Zato opozarjamo na posebno previdnost pri ravnanju z vnetljivimi predmeti, ki lahko povzročijo ogenj in so vzrok za požare. Cigaretnega ogorka npr. posameznik potem, ko ga je odvrgel, nima več pod nadzorom, zato mora, preden ga odvrže, storiti vse potrebno, da zagotovi splošno varnost za ljudi in premoženje. Povzročitev splošne nevarnosti je lahko tudi kaznivo dejanje, kadar storilec s požarom ali drugimi splošno nevarnimi dejanji ali sredstvom ali opustitvijo dejanja, ki bi ga moral storiti za zagotovitev splošne varnosti ljudi in premoženja, povzroči nevarnost za življenje ljudi ali premoženje velike vrednosti.