Sodba je razveljavljena v delu, ki govori o višini odškodnine ob duševnih bolečinah svojcev, ter v delu, ki govori o višini pogrebnih stroškov. O zadevi bo tako ponovno odločalo sodišče prve stopnje, ki je lani svojcem prisodilo 68.000 evrov odškodnine. 

Devet svojcev žrtev je sicer od Mačka, ki na Dobu prestaja desetletno zaporno kazen, zaradi povzročenih bolečin zahtevalo 252.000 evrov odškodnine.