Potem, ko smo razkrili domnevno sporne posle pri nakupi delnic Delamarisa, v katere naj bi bil vpleten odvetnik Miro Senica, naj bi slednjega doletela kazenska ovadba. 

Od Vegrada naj bi, kot smo že poročali neupravičeno prejel 1,3 milijona evrov, ki so jih prikazali kot plačilo direktorici kmetije Bužekijan za svetovanje pri nakupu delnic Delamarisa, dejansko pa naj bi bil denar namenjen Senici. Slednji očitke zavrača.

Tri mesece po hišnih preiskavah pri enemu najvplivnejših slovenskih odvetnikov so torej preiskovalci prepričani, da so njihovi sumi, da je v tem primeru šlo za fiktivno svetovanje, utemeljeni.

Kriminalisti so v začetku aprila presenetili odvetnika Senico na domačem naslovu, kjer so iskali dokaze o spornem milijonskem nakazilu oziroma domnevni proviziji, ki naj bi jo Vegrad plačal pri nakupu podjetja Delamaris za dobrih 13 milijonov evrov.

Direktorica Vegrada Hilda Tovšak je namreč leta 2007 sklenila pogodbo o svetovanju pri nakupu delnic z družbo Bužekijan, ki jo je zastopala Blanka Muster. Šlo naj bi za fiktivno storitev, ki ni bila opravljena, denar pa naj bi bil namenjen Senici.

Poleg Senice naj bi NPU po informacijah POP TV ovadil tudi Hildo Tovšak, Blanko Muster, odvetnikovo hči Marušo Senica in tajnico Olgo Zaviršek. Tako se bodo morale hčer in sodelavki zagovarjati zaradi domnevnega pranja denarja, saj naj bi po mnenju preiskovalcev finančne transakcije izvrševale po navodilih odvetnika.

Blanka Muster naj bi izdala, da je bil Vegradu izdan lažni račun za 1,35 milijona evrov. Terjatev naj bi nato odkupila Factor banka. Družba Bužekijan pa denar kot posojilo nakaže Olgi Zaviršek, ta pa naprej Maruši Senica na osebni račun. Odvetnikova hči nato plača kupnino za hišo v Portorožu, ki jo Miro Senica zastavi, da dobi 10-milijonski kredit pri Hypo banki, je še poročal POP TV.

Senica je sicer za omenjeno televizijo povedal, da ni storil nič narobe, da so vse delali zakonito, po načelih in strokovno ter, da je kakršenkoli sum za to, kar mu očitajo, neutemeljen.