Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 60-krat posredovali na javnih krajih in 29-krat v zasebnih prostorih. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 100 tatvin, 43 vlomov, 24 poškodovanj tuje stvari, pet kaznivih dejanj nasilja v družini, dve povzročitvi telesne poškodbe, dva ropa, dve ogrožanji varnosti ter po eno kaznivo dejanje v zvezi z zlorabo prepovedanih drog in ponarejanje listin. Zaradi nasilja nad oškodovanci je bil dvema osebam na območju policijske uprave Ljubljana in po eno osebi na območju policijskih uprav Celje in Novo mesto izrečen ukrep prepovedi približevanja določeni osebi ali kraju.