Možje postave so izvedli sedemnajst zasegov manjših količin različnih prepovedanih snovi, in sicer konoplje, kokaina, amfetamina in ekstazija. Zoper kršitelje bo uvedenih šestnajst hitrih postopkov po zakonu o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami, dva 'zadetka' pa bodo policisti kazensko ovadili zaradi suma neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami.