Ker so manjši, imajo ožje vidno polje kot odrasli in zato kasneje opazijo vozila z leve ali desne. Težje tudi določijo smer iz katere prihaja zvok vozila ter ne znajo dobro presoditi hitrosti vozil in razdalje. Prepričani so tudi, da jih voznik vidi, če oni vidijo vozilo, in mislijo, da se lahko ustavi tako hitro, kot se sami.

Starši, pogovarjajte se z otroki!

Starši ste odgovorni, da otroke učite in vzgajate o pravilnem in varnem vedenju v prometu. Priporočljivo je, da jih spremljate na poti v vrtec in šolo peš ali s kolesom, saj na ta način pridobivajo še kako pomembne izkušnje za samostojno udeležbo v prometu. Pokažite jim, kako varno prečkati cesto, kje je pot v šolo najbolj varna, razložite jim prometne znake in oznake ter se pogovarjajte z njimi o situacijah, ki ste jih doživeli na poti. Spodbujajte jih k opazovanju prometa in jim pojasnite pravila v prometu.

Vozniki lahko največ naredite za varnost otrok na šolski poti

Ne pozabite, otroci nimajo zavor, vozila pa jih imajo. Dodatno prilagodite svoje ravnanje v bližini šol, vrtcev ter drugih mest, kjer se pogosteje zadržujejo otroci. Upoštevajte omejitve hitrosti ter pred prehodi vedno ustavite otrokom in drugim pešcem oziroma jim z jasno kretnjo nakažite varno prečkanje ceste.