Otroci so še neizkušeni udeleženci v prometu

Otroci spadajo med ranljivejše udeležence v prometu, zato potrebujejo poseben pristop in skrb. Ker so manjši, imajo ožje vidno polje kot odrasli in zato kasneje opazijo vozila z leve ali desne. Težje tudi določijo smer iz katere prihaja zvok vozila ter ne znajo dobro presoditi hitrosti vozil in razdalje. Prepričani so tudi, da jih voznik vidi, če oni vidijo vozilo, in mislijo, da se lahko ustavi tako hitro, kot se sami.

Zaradi pomanjkanja izkušenj otroci težko predvidijo nevarne situacije v prometu, saj njihovo ravnanje usmerjajo predvsem radovednost, čustva in dogajanje okoli njih, manj pa razum.

Vozniki, zavedajte se ranljivosti otrok

Vozniki lahko največ naredite za varnost otrok na šolski poti, zato spremljajte obnašanje otrok in njihovo ravnanje v prometu, njihovo morebitno igrivost in razposajenost. Ne pozabite, otroci nimajo zavor, vozila pa jih imajo.

Dodatno prilagodite svoje ravnanje v bližini šol, vrtcev ter drugih mest, kjer se pogosteje zadržujejo otroci ter upoštevajte omejitve hitrosti ter pred prehodi vedno ustavite otrokom in drugim pešcem oziroma jim z jasno kretnjo nakažite varno prečkanje ceste.

Starši ste s svojim obnašanjem v prometu otroku vzor - ko vas opazujejo in posnemajo, razvijajo navade za celo življenje. 

Starši ste najboljši zgled otrokom

Starši ste odgovorni, da otroke učite in vzgajate o pravilnem in varnem vedenju v prometu. Priporočljivo je, da jih spremljate na poti v vrtec in šolo peš ali s kolesom, saj na ta način pridobivajo še kako pomembne izkušnje za samostojno udeležbo v prometu. Pokažite jim, kako varno prečkati cesto, kje je pot v šolo najbolj varna, razložite jim prometne znake in oznake ter se pogovarjajte z njimi o situacijah, ki ste jih doživeli na poti. Spodbujajte jih k opazovanju prometa in jim pojasnite pravila v prometu.