Mobilna verzija
00:47 23. junij 2018

Prometna vzgoja je zelo pomembna!

Š. K.
0

Otroke v promet lahko začnemo uvajati med drugim in tretjim letom.

500_schoolcrossing

S svojim obnašanjem in ravnanjem smo otrokom vzor. Ko nas opazujejo in poskušajo posnemati, si pridobivajo potrebna znanja in izkušnje, razvijajo sposobnosti ter navade. Zato izkoristimo priložnost doma, vsak sprehod, vsako pot v mesto ali drugam, vsako vožnjo v vozilu. Otroci z zanimanjem opazujejo nas, pešce, vozila in okolje.

Spodbujajmo jih k opazovanju in jim pojasnjujmo naše ravnanje in ravnanje drugih.

Učite jih postopoma
Najprej otroku povemo in razložimo, kakšno je pravilno vedenje v prometu. Ob tem mu pojasnimo tudi, kakšne so možne nevarnosti. Otroku nato pokažemo pravilno vedenje in ob tem razlagamo kako si sledijo posamezni elementi vedenja npr. se ustavim, pogledam levo itd. Otrok naj nas ob tem pozorno opazuje. Nato skupaj z njim izpeljemo pravilno vedenje in mu ponovno razlagamo, kaj mora storiti. Nato naj otrok sam govori, kaj dela.
Čisto nazadnje pa otrok sam izvaja določeno vedenje, mi pa ga opazujemo in  opozarjamo na pomanjkljivosti. Vsako vedenje, ki ga otrok pravilno izvede, pohvalimo, za nepravilno vedenje pa ga popravimo. Le tako otroka spodbujamo k pravilnemu vedenju in zmanjšujemo verjetnost napak.

Tako bodo otroci počasi, a vztrajno spoznavali promet, pravila in zahteve, jih postopno sprejemali in se po njih ravnali. Otrok naj svoje ravnanje tudi ubesedi. Glasno naj pove, kaj je storil. Na primer: “Stoj”, “Pogledam na levo”, “Pogledam na desno”.
Z otrokom najprej vadimo na prometno varnih površinah na manj prometnih cestah, kasneje pa izbiramo vedno bolj zahtevne situacije ter nove situacije, ki jih otrok ne pozna.

Vaš prispevek