V današnjem času čez cel dan hitimo – po opravkih, po trgovinah, po ulici, in tudi z lastnimi mislimi. V trenutku, ko nekaj opravimo, smo že pri novi skrbi in načrtovanju za naprej …
In zvečer se tega, kaj smo doživeli čez dan, skoraj da ne spomnimo, saj smo bili tako rekoč na »avtopilotu«.
Nenehno obremenjevanje s preteklostjo ali prihodnostjo nam ne dopusti, da zares izkusimo »tukaj in zdaj«, v nas pa se lahko hitro pojavijo občutki anksioznosti in stresa, celo depresije.

TELO JE KLJUČNEGA POMENA ZA NAŠO PRISOTNOST
Čuječnost (angl. mindfulness) je način usmerjanja pozornosti na sedanji trenutek. Vključuje zavedno in namerno osredotočanje na lastne misli in čustva, brez da bi jih obsojali, jih želeli spremeniti ali jim ubežati. Je tehnika opazovanja tega, kar se dogaja v našem telesu, umu in v svetu okrog nas. Spodbujena je odprtost, radovednost in sprejemanje.
Čuječnost je sposobnost vsakega človeka, pomeni pa tudi nabor tehnik in metod, s katerimi lahko sistematično razvijamo to zavedanje. Te prakse izhaja iz budističnih tradicij in so bile preoblikovane v psihološki jezik, ki je bližje naši kulturi in ne zahteva verovanja ali pripadnosti religiji. Čuječnost je danes široko sprejeta v psiholoških krogih in je predmet znanstvenih raziskav.
Z vajami čuječnosti se učimo, kako pozornost ohranjati v sedanjem trenutku. V veliko pomoč pri tem nam je zavedanje telesa, npr. drže telesa ali dihanja. Telo z vsemi občutki je namreč vedno v sedanjem trenutku. Ko tako usmerjamo pozornost, slej kot prej opazimo, da pozornost odtava drugam, npr. k zvokom v okolici ali k mišljenju. Kolikor najbolje lahko, se poskušamo teh procesov zavedati. Namen ni, da bi morali pozornost ves čas ohraniti na enem mestu. Poudarek je na vnašanju zavedanja v izkušnjo pri vaji, telo pa nam je zgolj v pomoč, da te procese lažje opazimo. Gre za nekakšen kognitivni trening.

čuječnost
dreamstime
čuječnost

NAČIN ŽIVLJENJA
Še posebej pomembno je, da lahko to zavedanje ponesemo v druge aktivnosti dneva. Čuječnost ni le tehnika, ampak postane način življenja. S čuječim zavedanjem si na primer umijemo zobe, smo bolj prisotni v pogovoru s svojim prijateljem ali pa ujamemo lastno mentalno žuborenje, medtem ko se sprehajamo po ulici. V vsakem trenutku nas zanima, kako je biti jaz.
Z uporabo teh metod, osvobojenih verskega in dogmatskega konteksta, je Jon Kabat-Zinn na Univerzi v Massachusetts Medical Center začel učiti “Programe čuječnosti za zmanjševanje stresa” (angl. Mindfulness Based Stress Reduction, krajše MBSR). Programi so bili namenjeni pacientom, ki so se soočali s kroničnimi bolečinami in drugimi boleznimi, za katere klasična medicina ni poznala ustreznega zdravljenja.
Odkrili so, da se s prakso čuječnosti kažejo pomembni klinični učinki pri obravnavi anksioznosti in depresije, tudi ko so simptomi povezani z drugimi zdravstvenimi težavami. Prav tako ugotovitve vedno znova kažejo na zmanjšanje občutenega stresa, jeze, ponavljajočih se misli in drugih psihičnih simptomov. Obenem pa se kaže večji občutek celosti, empatije, sočutja do sebe in na splošno boljša kakovost življenja. Urjenje čuječnosti je povezano z zmanjšano reaktivnostjo na čustvene dražljaje ter izboljšuje osredotočenje in kognitivne zmogljivosti. Osebe, ki redno meditirajo, poročajo o večji prisotnosti v vsakodnevnem življenju, imajo višje rezultate pri prilagoditvenih lastnostih (refleksija, sočutje do sebe in splošno dobro počutje) in manj psiholoških simptomov ponavljajočih se misli, strahu pred čustvi in njihove regulacije. Praktikanti čuječnosti se tako manj odzivajo na podlagi nekoristnih stalnih reakcij in so se bolj sposobni zavestno odločati, kako sprejemati odločitve in kako se soočiti z okoliščinami v danem trenutku.

POVABILO
V septembru in oktobru se bodo v Ljubljani, Kranju, Celju, Mariboru, Novem mestu, Murski Soboti in Novi Gorici začeli novi Uvodni programi čuječnosti.
Uvodni programi so namenjeni vsem, ki se s čuječnostjo formalno še niso srečali ali pa bi želeli znova začeti s prakso. Osrednji cilj programa je pridobiti veščine, s katerimi lahko udeleženci po zaključku nadaljujejo samostojno ali v skupinah za ohranjanje prakse. Z uvodnim programom boste spoznali temeljne vaje za razvijanje čuječnosti in tehnike za srečevanje z doživljajsko neprijetnimi občutki.
Več o uvodnih programih: https://www.cujecnost.org/uvodni-programi/
Za najave programov in drugih dogodkov spremljajte objave na spletni strani www.cujecnost.org in na Facebook strani Društvo za razvijanje čuječnosti https://www.facebook.com/cujecnost/

PODPORA 

Osebam, obolelim za rakom v okviru programa ROZA, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje RS in vodi Europa Donna Slovenija, nudijo brezplačne programe čuječnosti. Psihosocialna podpora je ob klasičnem zdravljenju raka še posebej pomembna, saj se bolniki pogosto soočajo s kronično utrujenostjo, bolečinami, motnjami spanja, strahom pred vrnitvijo bolezni, depresijo in tesnobo.