Polja miru (Fields of Peace) so energijska pomoč iz 5. dimenzije, ki se spusti na Zemljo samodejno ob rojstvu in ob smrti človeka. Lahko pa Polja miru pokličemo vedno, kadar želimo začutiti svoj največji potencial, ki nam je bil dan v Svetlobi naše Duše, ko smo se odločali za to življenje v tej realnosti.

Polja miru vedno pridejo v spremstvu naše Duše, našega Višjega jaza in z vsemi energijskimi spremljevalci, ki so z nami, zato jih dostikrat ne zaznamo kot samostojno kvaliteto. Prinesejo mir, povezanost z dimenzijo, kjer smo že realizirani v svoji najboljši različici.

PRIKLIC

Kako si priklicati Polja miru?

V mislih se spomnimo na naravo, ki nas umiri in poveže s srcem. Opazimo zelenje, modro nebo ter sočasno začutimo varnost Zemlje in veter, ki je v vrhovih najvišjih dreves, in potem samo poslušamo. Poslušamo veter: kje piha, kako diha in kako se na ta veter odzivajo ptice ter druge živali in narava. In Polja miru se spustijo.

Če vaš čas zapolnjujeta preteklost in prihodnost, potem ste večino časa v nižjih energijah. Kadar ste v sedanjosti, sedanjem trenutku, ste povezani z energijo Duše, Višjega jaza.

Če ste v vlogi žrtve in iščete krivdo za neuspehe v drugih, vas preplavljajo nižje energije. Ko začutite odgovornost do kreiranja svojega življenja, ste s svojo kreativno energijo – Dušo – povezani pravilneje, z Višjim jazom.

Če vzdržujete konflikte in vsakodnevno dramo, ste v nižjem egu. Če ste odprti za o(d)puščanje, ste v energiji Višjega jaza, Duše.

»Občudujte lepoto. Lepoto v sebi, lepoto v okolju, v soljudeh. Odprite se lepoti sveta od znotraj navzven.«

»Z vso svojo fizično, čustveno, mentalno in duhovno energijo se predam svojemu Višjemu jazu, skozi katerega deluje moja Duša, in obljubljam, da bom sledil/-a v mislih, besedah in dejanjih. To naj se zgodi v moje najvišje dobro in dobro Najvišjega tukaj in zdaj. Hvala v polni veri.«

»Dobro je. Kjerkoli si, karkoli se ti dogaja. Ne boj se, vse je dobro, s tabo sem. Vedno. Vsako doživljanje te vodi k meni, vsako delovanje te poveže z mano. Ko bivaš, si z mano. Vse je prav. Če želiš spremembo, zadihaj, se pogovori z mano. In skupaj narediva spremembo.«

duša
Dreamstime
duša

DOTIK V SRCE

Če bi radi videli lepoto svoje Duše, poglejmo drugemu v oči ter s tišino in mirom v srcu počakajmo, da Duša zagleda Dušo.

Ljubezen in Svetloba nas povežeta z našo izvorno energijo Duše. Ljubezen do sebe in Svetloba v nas. Zato vas sporočila Duše po navadi ganejo, se vas dotaknejo globoko v srcu, kjer je sedež tako ljubezni kot Svetlobe. Bolj ko poslušate svoje srce in sporočila, ki vam jih redno pošilja Duša, več podpore imate, boljši in večji pretok se dogaja. Kadar zaradi strahu, udobja, »varnosti« ... preslišite sporočila Duše, srce odpirate samo za »določene« ljudi ali za nikogar več, se pot med vami in Dušo zoži, postane samo sled in sčasoma izgine. In takrat se zrušite v brezup in depresijo. Ključ pa je še vedno v ljubezni in Svetlobi.

Naj bosta obe z vami vsak dan in vsako noč.

VABILO DUŠE

Duša nas vabi: »Pojdi z mano na potovanje Svetlobe. Sodeluj z mano in odkril/-a boš svet, življenje, o katerem lahko samo sanjaš. Zaupaj meni in svet se ti bo odprl na novo. Kajti kdo te bolj ljubi kot Jaz? Kdo te bolj čuva kot Jaz? In h komu se na koncu vrneš kot k Meni?«

Ko se s svojo Dušo pogovarjamo tudi takrat, kadar nimamo težav, šele takrat se nam lahko Življenje prav res odpre.

Najlepše pri čutenju, opazovanju, zaznavanju in sodelovanju z Dušami je dejstvo, da ni potreben ne čas ne prostor, da se srečamo, ter da je za sodoživljanje teh lepot popolnoma nepomembno, kakšne oblike ali barve je vaše telo, kakšne so vaše oči, vaše materialno stanje. Dovolj je samo, da veste, da ste Svetloba, ki je prišla na Zemljo po svojo edinstveno izkušnjo.