Nove energije veliko ljudi povezuje s transformacijo Zemlje oziroma s prebujanjem zavesti. Potekajo povsem drugače, kot pa »stare energije, ki so bile predvsem vezane na linearnost in močno osredotočene na fizično dimenzijo.

Ljubečnost

Namen novih energij je predvsem to, da ljudi usmerijo nazaj k njihovemu bistvu/resnici. Te energije želijo preusmeriti naš fokus iz okolja in fizične realnosti, v našo notranjost ter nam pomagajo videti vse druge realnosti, ki še obstajajo in nas obdajajo. Zaradi povsem drugačnega delovanja novih energij se zdi, da le-te povzročajo kaos, zmedo, dramo … V resnici pa nikakor ne gre za to, da bi bile energije kaotične. Nove energije so izjemne; zelo spodbudne, osvobajajoče in ljubeče. To lahko spoznamo, če si le dovolimo iti v skladu z njimi in spustimo stare načine delovanja. Gre za to, da ljudje trenutno ne razumejo njihovega delovanja in se še vedno oklepajo starega načina delovanja, ki je funkcioniral znotraj »starih energij«. Ravno delovanje po zastarelih principih, znotraj novih energij, pa povzroča zmedo in kaos.

Spuščanje

Nove energije nas torej spodbujajo k temu, da spustimo stare iluzije: stara prepričanja, pravila, stare vidike in poglede … in si dovolimo uvideti življenje in sebe v popolnoma novi luči. Pri tem pa je ključno opuščanje vseh iluzij v katere smo se kdaj koli obdali. Seveda pa ni tako preprosto opustiti iluzije, saj smo bili ljudje toliko in toliko let (in celo prejšnjih življenj) osredotočeni v gradnjo popolne identitete sebe. Vse te iluzije, ki naj bi predstavljale oziroma naj bi nas vodile k namišljeni popolni identiteti sebe, pa je potrebno sedaj opustiti.

Dopuščanje

Izpuščanje iluziozne identitete sebe se začne s sprejemanjem in dopuščanjem. V tem primeru gre za sprejemanje človeškega dela sebe z vsemi »pozitivnimi« in »negativnimi lastnostmi, z vso »temo« in »svetlobo«…ter z dopuščanjem, da je človeški del nas oziroma da je naša človeška izkušnja, takšna kakršna pač je. Ljudje smo že številna leta vpeti v iluzijo, da moramo »poduhoviti« svoj človeški del. V resnici pa nikakor ni naš namen, da naš človeški del poduhovimo oziroma kakor koli »popravimo«, saj je popoln takšen kakršen je. Naš namen je, da skozi čudovito fizično izkušnjo človeka odkrijemo in začutimo ta duhovni del nas/našo resnico/našo dušo, ki je v bistvu že ves čas tukaj, v nas in okoli nas, vendar je zaradi vpetosti v takšne in drugačne iluzije, nismo znali opaziti.

O dogodku Veliko prebujenje s Kami, ki je namenjen prebujanju naše zavesti, pa si lahko preberete tukaj:

TUKAJ