Angela bi lahko poistovetili z nenehnim sopotnikom na naših poteh in stranpoteh našega fizičnega življenja.

Zelo velikokrat se jih istoveti z energijo ljubezni. In prav zato, ker se jih istoveti s to nežno in na drugi strani precej pripovedno energijo, imajo posamezniki lahko večkrat pomisleke, da Višje stvarstvo ne sliši njihovih klicev, prošenj in manifestacij.

Tudi nestrinjanja oziroma beseda »ne« je odtenek čiste ljubezni, takrat ko z njo izraziš svoje stališče in s tem pred okolico zaščitiš sebe.

POPOLNA ČISTOST

Zlato načelo angelov je, da jih lahko prikličeta samo čista misel in čisto srce. S tem ne želijo kazati s prstom na nikogar, želijo samo, da bi se posamezniki bolj zavedali tudi bivanja in svojih harmoničnih vrednot. To se zgodi v trenutkih, ko je človek v sozvočju sam s seboj in ne razmišlja o izplenu, kaj bi lahko iz tega pridobil fizičnega, ampak ko se preprosto prepusti in zaupa.

Lahko bi rekli, da je tisti pravi ključ oziroma klic na pomoč zaupanje srca. S tega vidika ima tudi meditacija, ki jo ljudje v novi duhovni dobi tako zelo radi prakticirajo na veliko in brez pristne osnove, negativni prizvok. Kar ne pomeni, da ljudje ne znajo meditirati, ampak to, da se večina podaja v meditacijo z željo po rezultatu, še preden je sploh primeren čas za njegovo uresničenje.

Angeli so in bodo vedno prisluhnili našim željam v trenutkih, ko bodo želje predane v njihovo naročje brezpogojno in brez pričakovanj.

medij uroš
PS
Spiritualni medij Uroš Brumen: "Vera kot institucija z angeli in njihovo energijo nima nobene zveze"

Vsak je sam po svoji podobi, poslanstvu in predanosti najvišjim sferam, a skupaj smo neverjetna celota, ki je lahko samo tako, da posameznik v tej celoti brezpogojno ceni sebe, širi in dela dobro.

ZAUPANJE

O ljubezni kot snovni energiji je zato nesmiselno govoriti, dokler mi kot posamezniki ne zaupamo v višje dobro. Ko namreč zaupaš v to zavedanje, se zgodi tako imenovani energijski prelom usode in znajdeš se na točki, s katere lahko najlažje uresničiš želeno.

Stvarstvo angelov tukaj ni zato, da bi ti predalo veliko škatlo, zavito v darilni papir, povezano z veliko zlato pentljo. Tukaj so zato, da te vodijo po poti uresničitve. Če si boš dovolil videti namige v svojem vsakdanjem življenju, kajti kot vemo, je vse na ključ, pa je odvisno predvsem od tvoje spontanosti, sprejemanja in zaupanja v »zgodi se v moje najvišje dobro«.

Vera kot institucija tukaj nima prav nič opraviti s tem. Vera ali podoba, ki jo imaš ti sam o sebi, pa ima pri uresničevanju oziroma sledenju namigom najvišjega sveta poglaviten pomen.

angel
dreamstime
Zlato načelo angelov je, da jih lahko prikličeta samo čista misel in čisto srce.

IZBIRA

Vedno v vsakem trenutku imaš možnost izbire. Katero pot do uresničitve želenega boš izbral, je tvoja domena. Namigi, ki jih lahko prejmeš, pa so kot majhne lučke na tvoji poti do uresničenja.

Iskrene ljubezni srca ne moreš kupiti, saj raste nekje na poljani, daleč od oči, a bližje, kot se zdi.

Te majhne lučke povezujeta ljubezen in zaupanje. Vse to dvoje je nevidna vez do ljubezni najvišjega. In ko temu slediš s predanostjo in brez pričakovanj, ustvariš močno vez kot trikotnik brezpogojne ljubezni. Ta pa te vedno vodi po poti tvojega poslanstva, na kateri nenehno srečuješ sebe in tiste naloge, ki naj bi jih opravljal, zato da boš ob koncu zasijal po tvoji podobi brezpogojne ljubezni.

Ljubezen je tako rekoč vse, kar premoreš. Ljubezen je vez med tabo in starši, ljubezen je vez med tabo in partnerjem, je ljubezen do otrok, ljubezen je vez med vsemi ljudmi, ki te obkrožajo v danem trenutku in s katerimi vsak trenutek znova tvoriš ta trikotnik brezpogojne ljubezni, ki nas ustvarja in dela resnične na tem potovanju življenja.

Iskrene ljubezni srca ne moreš kupiti, saj raste nekje na poljani, daleč od oči, a bližje, kot se zdi. Zato si dovolite ostati svobodni v brezmejnosti in skušnjavah zgodbe svojega življenja.

Prvi ključ oziroma klic na pomoč angelom je popolno zaupanje srca.