Spremenili so se medsebojni človeški odnosi. Veliko ljudi se počuti neizpolnjene in nesrečne. Pomanjkanje energije je lahko razlog za večino težav, ki jih imamo.

Ljudje smo se začeli zavedati svojih težav in nepravilnega načina življenja. Vendar je lažje živeti v kalupu, ki smo ga ustvarili, ker nam je ta poznan in je že utečen – tudi, če je slab.

Veliko težje se je odločiti in narediti korak v spremembo, ker le-ta zahteva veliko dela in dodatno količino energije.

Pri svojem delu pogosto opažam, da ljudje ne znajo prevzeti odgovornosti zase in za svoje življenje. Za svoje težave krivijo vse in vsakogar in prepogosto čakajo, da jim bodo drugi pomagali in reševali njihove težave.

Svetujem, da raje spremenimo sebe in začnemo sprejemati odgovornost zase. Nadziramo lahko svoje misli, dejanja in besede, tako da pozitivna naravnanost postane naš način življenja.

VIDNA IN NEVIDNA ENERGIJA

Energija je povsod okrog nas. Potrebna je vsepovsod in vsakomur. Energija je stalna in prehaja iz ene oblike v drugo. Potrebujemo jo za vse dejavnosti v našem življenju.

Tudi človek je zapleten, večplasten energijski sistem, sestavljen iz različnih oblik in frekvenc energije:

  • telesne energije, ki je snovna, vidna in otipljiva
  • subtilne energije, ki je čustvena, intelektualna, ustvarjalna in duhovna. Imenujemo jo tudi prana ali či (chi), aura, čakre... Sem spadajo tudi notranji občutki (nekakšne pozitivne ali negativne vibracije, ki jih občutimo, a ne znamo pojasniti). Subtilnejše energije težje opazimo, a vendar jih lahko občutimo.

Pretok energije skozi energijski sistem človeka je stalen in različne vrste energije vstopajo v nas po različnih poteh. Fizično telo sprejema hrano, vodo in kisik. Skozi čakre pridobivamo in vsesavamo subtilnejšo, finejšo energijo iz okolice (zemlje, zraka in vesolja).

ENERGETSKI BANKROT

Najpogostejši znaki pomanjkanja energije so: občutek utrujenosti, izgorelost, stres, depresija, različni strahovi, šibek imunski sistem, nespečnost, otožnost, pomanjkanje samozavesti, slaba zbranost in spomin ter splošno slabo počutje in pešanje zdravja. Pojavijo se lahko tudi težave na delovnem mestu, finančne težave, poslabšajo se lahko medsebojni odnosi.

Barbara Mihelčič
arhiv svet 24
Barbara Mihelčič, energetska terapevtka: »Edina možna pot na bolje je, da začnemo spreminjati sebe."

Pogosto je za različne motnje, težave in neizpolnjene želje krivo pomanjkanje energijskega pretoka skozi naš organizem. To se zgodi, ko porabimo več energije, kot jo proizvajamo. Podobno je pri denarju. Če potrošimo več denarja, kot ga pridobimo, pride do bankrota. V današnjem zahtevnem in hitrem načinu življenja energijo porabljamo hitreje, kot jo lahko spontano obnavljamo.

Tega se po navadi celo zavedamo, a si večinoma  sami ne znamo pomagati.

Vedno več ljudi spoznava, da si »baterije« najlažje in najučinkoviteje napolnijo z bivanjem v naravi, kjer na različne načina pridobimo zemeljsko energijo, s katero lahko uspešno delujemo vsaj določen čas. Vsa ta energija se na žalost v stvarnem, zahtevnem in stresnem življenju prehitro potroši, zato potrebujemo še nekaj več.

TEMELJ NAŠEGA DELOVANJA

Človek ima več energijskih središč, ki jih lahko imenujemo čakre. Za naše delovanje je temeljna prva, korenska čakra, ki se nahaja na dnu hrbtenice. Njena osnovna naloga je neprekinjeno zajemanje nevtralne energije iz okolice – večinoma iz zemlje. Torej nam prva čakra (in noge, ki so njen podaljšek) služi za povezovanje z zemljo in z njeno energijo. Če je pritok zemeljske energije v naš energetski sistem zadosten, se izboljša kvaliteta našega življenja.

Prvo čakro lahko primerjamo s temelji sedemnadstropne stanovanjske hiše. Temelj mora biti vedno zdrav in močan, če želimo, da hiša stoji in nam dobro služi.

V kolikor prva čakra deluje slabo ali sploh ne deluje, se pojavijo v našem življenju različne težave, motnje ali neizpolnjene želje, ki sem jih že opisala kot energetski bankrot.

SREDIŠČE ŽIVLJENJSKIH ODLOČITEV

Pomembno je, da si pri različnih življenjskih odločitvah pomagamo z intuicijo.

Prave življenjske odločitve se nahajajo na ravni šeste čakre, kjer je prisotna intuicija in s tem širši pogled na dogajanje okoli nas.

Šesta čakra je sedež modrosti, ki nas vodi do pravih odločitev, saj na dogajanje gledamo z različnih zornih kotov in vidikov in ne samo z enega, kot to počnemo, če uporabljamo samo tretjo čakro, kjer je sedež primarnega intelekta (um, razum, logika). Skozi tretjo čakro vidimo svet zgolj v črno – beli tehniki. Pogosto je kratkovidna in preračunljiva, zato so odločitve lahko napačne.

Da lahko preidemo na delovanje šeste čakre, pa potrebujemo zdravo in odprto prvo čakro ter zadosten pritok zemeljske energije v naš organizem.

POLJE ZMAGE

Energijsko polje, ki ga imenujemo avra, je naša najpomembnejša meja. Varuje nas pred tujimi ogrožajočimi energijami tako, kot nas zidovi hiše varujejo pred nepovabljenimi gosti.

Avra mora biti zdrava, velika in močna, da se lahko sami odločimo kdaj, kako in s kom iz okolice želimo izmenjavo energij. V kolikor je avra šibka, so šibke tudi naše meje, pojavijo se zgoraj naštete težave in različni strahovi nam onemogočajo doseganje ciljev. Zdrava prva čakra in zadosten pritok zemeljske energije pa vplivata tudi na velikost naše avre.

Zavedati se moramo, da nam velika, močna avra v življenju prinaša zmago. Na cesti se manjši avto vedno umakne večjemu. Tako je tudi v življenju, ljudje z veliko in močno avro dosegajo uspehe in zmage na različnih področjih.

Dobro delujoča prva čakra s pomočjo zemeljske energije poskrbi, da je naša avra velika in močna. 

Velika in močna avra pa je tudi pogoj za kakovostno življenje na vseh področjih. Izboljša se zdravje, počutje, izboljšajo se medsebojni odnosi, lažje dosegamo cilje in premagujemo strahove, povečamo samozavest in smo uspešnejši. Zemeljska energija je pomembna tudi za vse, ki meditirajo ali se kako drugače povezujejo z energijami vesolja. Če je te energije dovolj, so tudi ostale tehnike učinkovitejše.

KAKO SI LAHKO POMAGAMO?

Energijska samopomoč je del tako imenovane energijske medicine in je namenjena pridobivanju znanja, ki vam omogoča boljše življenje na različnih področjih. Vsakdo, ki to želi, se lahko v okviru svojih zmožnosti nauči postati neodvisen in samostojen pri doseganju svojih življenjskih ciljev in zadovoljevanju svojih potreb.

Pomembno je, da se naučimo ustreznih energijskih vaj. Le-te nam omogočajo, da skozi prvo čakro in noge zajemamo vitalno življenjsko energijo neposredno iz središča zemlje.

S pomočjo posebnih energijskih vaj pridobivamo in obnavljamo tisto energijo, ki jo potrošimo ali pa, v kolikor želimo v življenju nekaj več, poskrbimo za presežek energije.Zato se je včasih dobro obrniti na usposobljenega strokovnjaka – v tem primeru energetskega terapevta, ki nas bo podkrepil teoretično, predvsem pa praktično.