Naše delovanje prihaja iz želja, ki prebivajo v našem srcu. Želje so karmična semena, ki nas silijo k ponovnemu rojstvu v materialnem svetu. V tem tiči razlog, zakaj se moramo naučiti nadzirati svoje želje ter jih pravilno usmerjati.

Sodeč po vedskih spisih obstajata dve osnovni vrsti karme (karma sanchita, ki je shranjena v podzavesti, ter karma kriyamana, ki jo pravkar ustvarjamo).

Vede pravijo, da karma kriyamana pravzaprav predstavlja naše odločitve in sposobnosti, s katerimi vplivamo na svojo svobodno voljo ter neodvisnost. Na to vrsto karme lahko vplivamo svobodno, kakor želimo, kar pomeni, da je kreacija sedanje karme povsem odvisna od načina našega delovanja. Če v svojem sedanjem utelešenju delujete tako, da ugodno, prijetno, pozitivno vplivate na svojo okolico, odnose ter komunikacije v tem življenju, si boste s tem pridelali izjemno pozitivne rezultate, ki bodo prišli z vašo bodočo karmo. To se bo odražalo tako, da se boste naslednjič morda rodili v bogati, aristokratski družini, da boste na vseh življenjskih področjih (izobraževanje, posel, ljubezen, prijateljstvo …) blesteli in zlahka dosegali zavidljive uspehe, da vas bo mati narava obdarila z neizmerno notranjo in zunanjo lepoto … Drugače pa je s karmosanchito, saj ta ni več izpostavljena našim sedanjim vplivom. Oblikovali smo jo namreč že s preteklim načinom delovanja, predstavlja pa vse skupne karme iz prejšnji življenj ter karmo, ki smo jo s svojim načinom delovanja doslej ustvarili v tem življenju.

duhovna
PS
Znanje o karmi nam pomaga razumeti, zakaj se nam dogajajo nekatere stvari.

Nekatere stvari v našem življenju so torej že določene s preteklo karmo, na druge pa lahko vplivamo in jih spremenimo. Seveda ne moremo natančno vedeti, kakšna bo naša bodoča karma, saj nas kljub odločenosti, da bomo delovali pozitivno, okoliščine kdaj dobesedno potisnejo v brezno negative. In takrat lahko naredimo svoji bodoči karmi, s tem pa seveda tudi sebi, veliko škode, ne da bi se tega sploh zavedali.

karma
PS
Kar smo dobili s karmo, ne moremo spremeniti.

Kvalificirani astrologi vam lahko dajo neke smernice, a večji del vaše prihodnosti ostaja velika neznanka. Znanje o karmi nam pomaga razumeti, zakaj se nam dogajajo nekatere stvari in da je vse, naj se sliši še tako neprijetno, posledica našega ravnanja v preteklosti. Ko to sprejmemo, je vse lažje.

karma
PS
Želje so karmična semena, ki nas silijo k ponovnemu rojstvu v materialnem svetu.

Tistega, kar smo dobili s karmo, ne moremo spremeniti, prav tako ne moremo spreminjati situacij, v katere nas postavlja življenje, lahko pa spremenimo svoj način dojemanja in ravnanja v določeni situaciji. Če v vsaki situaciji delujemo negativno, kar pomeni, da smo jezni, ljubosumni, zavistni, opravljivi, pohlepni, skopuški, nasilni in da kritiziramo druge, potem se neprestano vrtimo v začaranem krogu samsare – vrtincu rojevanja in umiranja. Ko se okrepljeni z znanjem o karmi enkrat odločimo delovati pozitivno, imamo možnost zapustiti samsaro in zaživeti življenje, dostojno čiste in večne duhovne duše.