Svoje vrednosti ne moremo ne povečati ne pomanjšati. Ne moremo je poslabšati in ne izboljšati. Ne moremo je dvigniti in niti izgubiti. Vrednost ni z našim delovanjem v nobeni povezavi ali soodvisnosti.

Vaša vrednost bo vedno povsem enaka. Vedno boste vredni enako kot vsi drugi vidiki obstoja.

Zavedati se moramo sebe kot nekoga, ki večno obstaja in biva. Ne glede na vse ste vedno obstajali in vedno boste. Vedno ste enaki. Ta vaša osnovna bit, kar ste v svojem bistvu, je zelo preprosta in čista. Tako vsemogočno in neskončno!

SPOZNAVANJE

Vi torej niste samo vaše telo. Ste mnogo več od tega. Telo je samo minimalen vidik vaše realnosti. Vse, kar se vam dogaja v življenju, so samo izkušnje ali vidiki. Tudi te nimajo nobene povezave s kakršnokoli vrednostjo. Skozi izkušnje torej vedno znova spoznavate, kdo ste in da niste samo telo v tridimenzionalnem svetu. Svoje bistvo spoznavate skozi vsako izkušnjo. Lahko se spoznavate skozi srečo, žalost, bolečino, nežnost, skozi sočloveka, žival, morje ali kristal …

vrednost
profimedia
Vrednotenje je mogoče v linearnem, tridimenzionalnem svetu. Vi pa ste veliko več kot to.

Nič od tega ne more vplivati na vašo vrednost – predstavlja pa le izbiro ali vidik, prek katerega se izkušate in spoznavate. Vse te izkušnje vas torej ne opredeljujejo, vam ne dodajajo in niti ne odvzemajo vrednosti. Vaša vrednost oziroma vrednost človeške identitete je popolnoma enaka vidiku ostalih človeških identitet, živali, rastlin, voda, kristalov in kakršnihkoli oblik obstoja.

ILUZIJE

Nihče ni boljši ali slabši. Ne glede na to, ali ste bogati ali revni, ali ste odvetnik ali čistilka. Ali vozite mercedesa ali renaulta, ali se oblačite v oblačila priznanih znamk ali ne – vedno ste popolnoma enaki vsemu in vsem. Gre za to, da osnovna bit ali vednost o njej vedno ostaneta enaki, le doživljate se skozi različne vidike, ki pa so si vedno enakovredni.

katja mihelčič
Facebook
Avtorica članka Katja Mihelčič

Nihče ni na višji ali nižji ravni. V teh časih se pogosto govori o tem, da je nekdo nad nekom – na primer nekateri poduhovljeni ljudje menijo, da so na višji ravni kot ljudje, za katere menijo, da niso tako poduhovljeni. A to preprosto ni mogoče. Tudi ta vidik, da so ljudje na višji ravni kot katerekoli druge oblike obstoja (na primer rastline, živali, …), je le iluzija.

S sprejemanjem izgine prav vsakršen pomen vrednotenja. Vedite, da se tega, kar ste, in celotnega obstoja ne da in ne more vrednotiti. 

Zato ne tekmujte in se ne primerjajte z drugimi vidiki obstoja. Tako kot vi samo ste, tudi oni samo so.

Ne poskušajte se popravljati ali izboljševati. Vi, celoten obstoj ter vsak vidik ste popolni točno taki, kot ste.

Ničesar se vam ni treba sramovati. Ničesar vam ni treba obžalovati. Vse je točno tako, kot je bilo doživeto in izživeto, vse je popolno.

Le pogledati morate skozi drugačne oči – skozi čutne oči, skozi oči vaše resnične biti. Ko boste odprli te oči, boste sposobni videti lepoto v vsem, kar ste, in vsem, kar je.

Sprejmite svojo podobo, izobrazbo, naziv … Sprejmite se v celoti.